© eva

Gemeentelijke adviesraden draaien op een laag pitje

Riemst -

De gemeentelijke adviesraden draaien momenteel op een laag pitje in Riemst. Boosdoener is niet alleen de coronapandemie maar het blijkt ook steeds moeilijker te zijn om geëngageerde inwoners te vinden. Dat werd duidelijk toen burgemeester Mark Vos (CD&V) tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad een stand van zaken gaf.

Begin 2019 legde de gemeenteraad het kader en de modaliteiten vast om de diverse gemeentelijke adviesraden samen te stellen. “Sindsdien zijn de diensten aan de slag gegaan om de raden opnieuw op te starten en dat met wisselend succes. Over het algemeen is het moeilijker om mensen te vinden die zich willen engageren als lid van een adviesraad. Bovendien worden de huidige leden ouder en doseren ze hun engagement, terwijl jongeren zich minder aangesproken voelen om lid te worden van een adviesraad. Nagenoeg alle gemeenten kampen met deze problemen” aldus de burgemeester.

“Daar komt nog bij dat de coronacrisis sinds maart 2020 de werking van de raden moeilijker gemaakt heeft. Fysieke bijeenkomsten konden niet en digitale vergaderingen waren vaak onmogelijk terwijl het personeel van onze vrijetijdsdiensten massaal ingeschakeld werd in de werking van het vaccinatiecentrum of andere noodzakelijke dienstverlening.”

Overzicht

De beheerraad van de bibliotheek werd in 2019 reeds samengesteld en die gaat weldra opnieuw opstarten. De werking van de cultuur-, jeugd- en sportraad ligt grotendeels stil maar de diensten zijn momenteel bezig met de voorbereiding van vernieuwde samenstellingen. De muziekraad is actief en komt samen als het nodig is. Gogri is voortdurend actief gebleven, gaf onlangs nog advies bij nieuwe straatnamen, richt lezingen in en bereidt een aantal activiteiten voor. De Riemstse Onroerend Erfgoedraad wordt binnenkort opnieuw samengesteld. De Seniorenraad is volop actief net als de Gecoro, de Milieuraad, de landbouwraad en de lokale economische middenstandsraad, terwijl de gehandicaptenraad opnieuw samengesteld moet worden. In het licht van het nieuwe decreet op buitenschoolse kinderopvang zal ook het lokaal overleg kinderopvang aangepast worden en ook de ontwikkelingsraad tenslotte moet opnieuw samengesteld worden.

“Onze diensten bekijken op dit moment ook om eventueel de inspraak en participatie op een andere manier te organiseren” besloot de burgemeester.  

Eddy Vandoren

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio