GEMEENTERAAD. Dilsen-Stokkem bepaalt in veiligheidsplan wie toegang heeft tot welke info

DILSEN-STOKKEM
Mark Dreesen

Informatieveiligheidsplan: De gemeenteraad nam kennis van de informatieveiligheidscel die actief is en vorm en inhoud geeft aan het beleid inzake informatieveiligheid. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld): “Gegevens worden meer en meer uitgewisseld en gedeeld door allerlei organisaties en diensten. Deze uitwisseling bevordert de dienstverlening naar de burger, maar creëert ook nieuwe risico’s voor de privacy en de bescherming van de gegevens. Het is voor ons als lokaal bestuur van het grootste belang dat we onze visie op beveiliging duidelijk omschrijven en bepalen wie toegang heeft tot welke data en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor genomen moeten worden. De informatieveiligheidsconsulent heeft een nieuw informatieveiligheidsplan 2022-2025 opgesteld. De functionaris stelt vast dat voor gegevensbescherming het bestuur vooruitstrevend werkt op het vlak van informatieveiligheid.”

Jaarrekening: De uitgaven van een bepaald jaar worden gedekt door de ontvangsten, rekening houdend met de kasoverschotten van vorige jaren. Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2021 was 28.284.929 euro. In het laatste planningsjaar moet de stad voldoende middelen hebben om leningsintresten en aflossingen te kunnen financieren. Dit heet de autofinancieringsmarge. Deze bedraagt momenteel 4.232.133 euro.

Subsidies: De verenigingen van Dilsen-Stokkem zagen hun werkingsjaar 2021 opnieuw grondig verstoord door coronamaatregelen waardoor activiteiten niet konden doorgaan. Burgemeester Vandeweerd: “Het gaat om inkomsten die noodzakelijk zijn in het kader van een reguliere werking van de verenigingen. Daarnaast zijn deze inkomsten noodzakelijk voor de bekostiging van lopende rekeningen zoals huur voor hun lokaal, kosten van nutsvoorzieningen en verzekeringen. 94 culturele en welzijnsverenigingen vulden een vragenlijst in over de impact van de coronapandemie.” De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de uitbetaling van een toelage, identiek zoals het laatste werkingsjaar.

(mmd)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer