© Annika Lenaerts

© Annika Lenaerts

© Annika Lenaerts

© Annika Lenaerts

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Innovatieve brug tussen zorg en onderwijs biedt antwoord op krapte arbeidsmarkt

Leopoldsburg -

The Learning Bridge is een innovatief samenwerkingsverband tussen Campus FLX Leopoldsburg en woonzorgcentrum Reigersvliet van Vitas. Het bouwt een brug tussen zorg en onderwijs. Studenten krijgen les in het woonzorgcentrum en kunnen daardoor vanaf dag één ervaring opdoen in de praktijk. De lessen werden samen uitgewerkt door de leerkrachten zorg van Campus FLX en de zorgmentoren van het woonzorgcentrum. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de kennis en kunde van hun studenten zorg. Zo kan de kloof met de arbeidsmarkt worden verkleind.

Annika Lenaerts

“Ik ben vastberaden om straks ook effectief in de zorg aan de slag te gaan”, lacht een enthousiaste Shana, studente zorg bij Campus FLX. Ook leerkracht Kevin Weyts van Campus FLX, één van de grondleggers van dit project, is blij met wat ze vandaag bereikt hebben: "Door onze lessen te integreren in het woonzorgcentrum zelf, kan de bewoner letterlijk onze klas binnenstappen. Zo leren onze leerlingen met hun twee voeten in de realiteit hoe ze bijvoorbeeld best communiceren met de bewoners". Kevin’s collega Sonja Mennen, de tweede pionier in dit project vult aan: "We maken ook gebruik van VR. De leerling krijgt zo een eerste veilige leeromgeving om op eigen tempo allerlei technieken aan te leren in een virtuele omgeving". Bij de ontwikkeling van deze virtuele omgeving heeft ook de PXL een belangrijke rol gespeeld. Dit maakt het een volledig Limburgs project. Leerlingen die het zeer moeilijk hadden om een connectie te maken met het werkveld, worden door het project geleidelijk in de realiteit gebracht. Vroeger resulteerde de connectiviteit in hoge drop-out cijfers en een negatief imago van de arbeidsmarkt. Dit had soms zelfs tot gevolg dat een leerling een laag zelfbeeld had over zijn/haar gemaakte keuze: 'een opleiding in de zorg'. Daar speelt dit project ook op fantastische wijze op in, met voorlopig hoopgevende resultaten. Daarom wilden Sonja Mennen en Kevin Weyts van Campus FLX in Leopoldsburg werken aan het aantrekkelijker maken van de zorg, de doorstroom naar verpleegkundige opleidingen en de arbeidsmarkt op een kwalitatieve manier. De connectie wordt bewust met ouderenzorg gemaakt, omdat daar de grootste knelpunten liggen op het werkveld. “We werken er hard aan om de kwaliteit op zorg en leven in de woonzorgcentra zeer hoog te houden. We werken immers met mensen, het gaat niet enkel om technieken”, geeft Daniella Celis van het woonzorgcentrum Reigersvliet aan. “Het personeel van het woonzorgcentrum zit actief mee aan de ontwikkeltafel van deze opleiding. We krijgen inspraak in de begeleiding: alles wat voorgesteld wordt, komt rechtstreeks van de werkvloer”, vult Daniella Celis aan. Kevin Weyts en Sonja Mennen: “We bieden elkaar ook ondersteuning in onze wederzijdse uitdagingen. Ook de leerlingen krijgen unieke kansen om vanaf dag 1 te leren vanuit het werkveld. Dit zorgt voor een beter leerproces voor onze leerlingen, waarbij ze beter klaargestoomd worden voor het werkveld. De aanwezigheid van de leerlingen heeft een verlagend effect op de werkdruk van het personeel en aangezien de werkgever meteen weet wat voor potentieel ze in huis hebben, biedt dit zowel voor hen als voor de leerlingen kansen op tewerkstelling en tegemoetkoming aan het personeelstekort”. Tot slot zijn ze ervan overtuigd dat een hybride leeromgeving de toekomst is. “We zijn dan ook zeer fier dat we deze toekomst in de realiteit hebben kunnen brengen. Daarom zijn wij als Limburgers trots dat we deze pioniersrol op ons hebben genomen", besluiten de enthousiaste leerkrachten van Campus FLX Leopoldsburg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer