Er komen enkele aanpassingen aan het parkeerbeleid in het centrum.

Er komen enkele aanpassingen aan het parkeerbeleid in het centrum. © pabr

GEMEENTERAAD. Brees vaccinatiecentrum in Expodroom gaat definitief dicht

Bree
Patrick Brebels

Vaccinatiecentrum: “Jullie hebben aangekondigd dat het vaccinatiecentrum in de Expodroom definitief opgedoekt wordt”, aldus Sietse Wiels (Verjonging). “Maar nu al gaan stemmen op om in het najaar een nieuwe algemene vaccinatiecampagne te organiseren. De bevolking van Bree en Oudsbergen zal dan naar Genk moeten. Dit zal veel mensen tegenhouden om zich te laten vaccineren. Waarom kan de Expodroom niet operationeel blijven?” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (cd&v): “We hebben deze kwestie met het bestuur van Oudsbergen grondig gesproken: daarbij moesten we vaststellen dat het gewoon niet meer haalbaar is om deze service - waarbij we al anderhalf jaar gemeentelijke personeel voor hebben moeten inzetten - verder vol te houden. Deze mensen moeten daarbuiten hun gewone taken nog waarnemen en zijn gewoonweg aan het eind van hun Latijn. Ook de eigenaars van de Expodroom vroegen steeds meer garanties over de verdere invulling, maar die konden we uiteraard niet geven. Deze beslissing is dus noodgedwongen en onomkeerbaar.”

Parkeerbeleid: Sietse Wiels: “Een half jaar geleden suggereerden we om in het centrum parkeerplaatsen voor mensen met een medisch beroep voor te behouden. Jullie zouden toen een systeem gaan uitwerken waarbij men kortstondig op de oprit van bewoners kon parkeren. Hoe zit het daarmee?” Schepen van Mobiliteit Mario Knippenberg (N-VA): “Het centrum is nu een woonerf: juridisch ligt dit voorstel moeilijk en ook de controle ervan is niet eenvoudig. Daarom gaat deze beroepsgroep nu - met een aangepaste kaart - mogen parkeren op de ‘Shop & Go parkeerplaatsen’. Daar zullen ook mensen met een gehandicaptenkaart terecht kunnen.” Rik Hertogs (VCD): “De kerkgangers klagen ook over een tekort aan parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de Sint-Michielskerk en moeten vaak ver stappen.” Schepen van Openbare Werken Rudi Cober (N-VA): “Uit controles blijkt dat de parkeerdruk tijdens misvieringen op zondag erg meevalt: meer dan de helft van de parkeerplaatsen rond de kerk blijft dan onbezet. Je mag daar dan ook twee uur parkeren.”

Kerkfabrieken: Er komt een fusie van de kerkfabrieken van Vostert en Bree-centrum. “In de praktijk betekent dit dat de kerkfabriek van de Vosert ophoudt te bestaan en opgenomen wordt in die van het centrum”, zegt schepen van Financiën Michel Theunissen (cd&v). 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio