Om de overheid en de scholen de tijd te geven om zich aan te passen, blijven de vernietigde eindtermen tot en met schooljaar 2024-2025 van kracht ©  FF

Nieuwe eindtermen secundaironderwijs gaan op de schop

Brussel -

Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd. Maar wat betekent dat nu en wat zijn de gevolgen voor leerlingen, leerkrachten, schooldirecties, onderwijskoepels en de Vlaamse regering?

Yves Lambrix

Meer over Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws