Hasseltse Straatnamen: Gouverneur Verwilghensingel

Hasselt -

Monique Cox gaat op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen.

Jacques Collen

Hubert Verwilghen was de elfde provinciegouverneur van de provincie Limburg. Hij volgde in deze functie Theodoor de Renesse op. Hubert werd geboren in Sint-Niklaas in 1883. Aan de Leuvense universiteit behaalde hij een doctoraat in de Rechten en in het Notariaat. Hij huwde met Godelieve Janssens de Varebeke. Een van hun kinderen was later de gekende kunstenaar-beeldhouwer Jo Verwilghen (1914-1988). Van 1910 tot 1928 was Hubert arrondissementscommissaris voor Sint-Niklaas en Dendermonde. Van 1928 tot 1950 was hij de Limburgse provinciegouverneur, met een onderbreking tijdens de oorlog. Daarna was hij kabinetschef van prins, later koning Boudewijn. Hij woonde met zijn gezin in het Prinsenhof in Kuringen. De meeste mensen zullen hem zich herinneren als de gouverneur die de gronden van het Domein Bokrijk aankocht die later door zijn opvolger, gouverneur Louis Roppe, tot museum konden uitgebouwd worden. Hij zorgde ook voor de aankoop van het Hasseltse begijnhofcomplex, dat onderdak verleende aan een verzameling Limburgensia en een wetenschappelijke bibliotheek. Zijn inzicht in de elektrotechnische evolutie van de provincie resulteerde in de oprichting van een intercommunale dienst voor gas en elektriciteit. Gouverneur Hubert Verwilghen stierf in 1955 en zal zeker ook gewaardeerd blijven als de eerste gouverneur die de culturele uitbouw van de provincie koppelde aan een uitgebreide toeristische propaganda.

“Stèèlvol èn verstèndzjich”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer