Themabeeld ©  Shutterstock

9 op de 10 ondernemers vindt automatische loonindexering “onhoudbaar”

Negen op de tien ondernemers die personeel tewerkstellen, vinden het huidige systeem van automatische indexering onhoudbaar. Dat blijkt uit een bevraging van de Belgische vereniging van ondernemers Unizo bij tweehonderd werkgevers.

lto

Uit de bevraging blijkt dat maar liefst een derde van de ondernemers of zo’n 32 procent stelt door de loonstijgingen investeringen en aanwervingen uit. “Door de automatische indexering stijgen de brutolonen in ons land mee met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. België is quasi uniek in de wereld met dit systeem van koopkrachtbescherming. Toch is er op 20 juni de zoveelste actiedag van de vakbonden voor meer koopkracht en dus hogere lonen”, klinkt het in een persbericht van Unizo.

Dat de bonden aankondigen dat de lonen dit jaar met slechts 0,4 procent kunnen stijgen noemt Danny Van Assche, gedelegeerde bestuurder van Unizo “absolute nonsens”. “Dat slaat op de loonwet, die regelt hoeveel de lonen kunnen stijgen bovenop de index. De waarheid is dat de lonen in ons land automatisch stijgen en ook veel sneller dan in de buurlanden. 43 procent van de werknemers in de private sector zien hun lonen stijgen met de spilindex , 10 procent krijgt verschillende keren per jaar een loonaanpassing en 40 procent heeft jaarlijks een indexering. In sectoren die jaarlijks op een vast tijdstip indexeren worden nu stijgingen verwacht van 7 procent of meer. De koopkracht van de werknemers is dus al gegarandeerd, door de automatische indexaanpassing. Volgens de Nationale Bank van België stijgen de lonen met minstens 13 procent in 2022-2024. Wellicht gaat dit percentage zelfs nog stijgen.”

Voor 2022 en 2023 voorspelt de Europese Commissie een veel sterkere stijging van de reële loonkosten voor België in vergelijking met de buurlanden. Unizo waarschuwt daarom dat ons land “opnieuw een loonkostenhandicap dreigt op te bouwen, wat de concurrentiepositie van onze kmo’s in gedrang brengt.”

LEES OOK.“Het zou mij niet verbazen dat mijn koopkracht is toegenomen”: historisch hoge inflatie kent ook winnaars (+)

Niet toepassen

Volgens Unizo stevenen we door de automatische indexering af op een loon-prijsspiraal met hoge prijzen en hoge loonkosten. “De stijgende kosten dwingen de ondernemers om uiteindelijk hun prijzen op te trekken willen ze nog rendabel werken. Hierdoor stijgt de inflatie weer en zullen bijgevolg ook de lonen en dus de kosten weer stijgen. Het enige vooruitzicht is dan een economische kater met faillissementen en dreigende jobvernietiging”, klinkt het.

Uit de bevraging blijkt dat 96 procent van de kmo’s met personeel voorbereidingen treft om met de loonkostenstijgingen om te gaan, bijvoorbeeld door investeringsplannen uit of af te stellen (35 procent) of door de te besparen op andere kosten (52 procent). Drie vierde wil de prijzen doorrekenen, maar op dit moment slaagt minder dan de helft van de bedrijven (47 procent) er ook daadwerkelijk in. Dat betekent dat de marges en de rendabiliteit onder druk komen, wat op termijn niet houdbaar is.

Unizo wil daarom een aanpassing van de automatische loonindexering. “Uitzonderlijke situaties moeten leiden tot uitzonderlijke maatregelen. Dat kan via een algemene aanpassing , een sociaal gecorrigeerde indexsprong of een netto-indexering door gelijktijdige vermindering van de werkgeversbijdragen”, aldus de organisatie. Een andere optie die Unizo oppert is een tijdelijke regeling die ondernemingen toelaat om indien nodig de automatische indexering niet toe te passen.

Meer over Loon

Aangeboden door onze partners