Eline Berings. 

Eline Berings. ©  BELGA

Sportpsychologe en ex-topsportster Eline Berings zal toezien op grensoverschrijdend gedrag in de topsport, als consulent bij Sport Vlaanderen

Eline Berings, als hordesprintster op hoog niveau jarenlang topsportster, wordt de ‘ethisch consulente’ voor Sport Vlaanderen. Berings is evenzeer een gediplomeerd sportpsychologe.

Hans Jacobs

Haar aanstelling is een verdere stap van het ‘integriteitsplan’, naar aanleiding van recente verhalen van grensoverschrijdend gedrag in de topsportwereld.

Naast verplichte API’s (een ‘aanspreekpunt integriteit’, die moeten toezien op concrete gevallen) en tuchtcommissies zijn er ook specifieke topsportmaatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Zo worden coaches gevormd, onder andere over thema’s als voeding en mentale druk…

Vlaams minister van Sport Ben Weyts: “Als psychologe en ex-atlete begrijpt ze de veeleisendheid van topsport en zal ze toezien op de uitvoering van een integer topsportklimaat in Vlaanderen. Eline moet ervoor zorgen dat de voorwaarden voor het creëren van een veilig topsportklimaat grondig worden doorgevoerd. Ze zal in nauw contact staan met trainers, coaches en andere experts in de omkadering van de topsporters. Ze zal zeer gericht, én in samenwerking met ICES (Centrum voor Ethiek in de Sport), zowel preventieve als reactieve initiatieven nemen om de topsporter op alle mogelijke manieren te ondersteunen en erop toe te zien dat ieders integriteit gewaarborgd wordt.”

Aangeboden door onze partners