Pierre-Yves Dermagne.  ©  BELGA

Het dossier waar de federale regering zich al voor de derde keer over buigt

Al voor de derde keer buigt de federale regering zich over dezelfde arbeidsmaatregelen. Over het bewuste pakket werd in oktober én in februari al eens een akkoord bereikt. Maar Open VLD en PS verwijten elkaar nu nieuwe aspecten aan de deal toe te voegen. Dat belooft voor de gesprekken over een nieuw pakket in het Zomerakkoord.

Hannes Heynderickx

Bij het begrotingsakkoord in oktober werd met veel bombarie aangekondigd dat de federale regering de arbeidsmarkt zou gaan hervormen. Een pakket maatregelen moest vastgeroeste sectoren moderniseren, en vooral meer mensen aan het werk krijgen. De werkzaamheidsgraad tot 80 procent optrekken tegen 2030 is immers nog steeds het uitgangspunt van Vivaldi. De besliste hervormingen werden toen door zowat alle experten bestempeld als “muizenstapjes in de goede richting”. Maar goed acht maanden later is er van de hervorming nog niet veel effectief uitgevoerd. Meer zelfs: de regering moet zich komende week al voor de derde keer buigen over dezelfde arbeidsmaatregelen.

Sisser

Pas in februari kon de federale regering een akkoord maken over de uitvoering van wat ze in oktober was overeengekomen. Het vereiste advies van de sociale partners draaide vervolgens uit op een sisser. En nu de deal eindelijk bekrachtigd moet worden door de regering, loopt het weer mis. Open VLD en CD&V klagen aan dat PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne het non-advies van de sociale partners aangrijpt om een drietal zaken aan te passen.

Zo was er overeengekomen om de termijn waarbinnen werknemers hun uurroosters moeten krijgen, op te trekken van vijf naar zeven dagen. Maar nu zijn er in sommige bedrijven nog uitzonderingen waardoor sommigen hun uurrooster slechts 24 uur op voorhand ontvangen. Dermagne wil daar komaf mee maken, naar eigen zeggen omdat Europa dat vraagt. Voor Open VLD en CD&V moeten de bestaande uitzonderingen gewoon overeind blijven. Ook aan het recht op vijf opleidingsdagen wil Dermagne wat schaven in het voordeel van de werknemers. Hij wil dat ze die kunnen opsparen over verschillende jaren. Grootste twistpunt is het sociaal statuut van wie in de platformeconomie werkt, zoals de Deliveroo-fietskoeriers. Dermagne wil dat een commissie via een bindend advies kan bepalen of zulke arbeidskrachten worden ingeschreven als zelfstandige of als werknemer. Allemaal nieuwe aspecten, zeggen Open VLD en CD&V.

Vingerwijzen

Op het kabinet van Dermagne zeggen ze dat die aanpassingen noodzakelijk zijn. En ze kaatsen de bal terug: volgens de PS probeert Open VLD zélf de inhoudelijke discussie open te breken over één van de belangrijkste punten van de deal. Straks kunnen werknemers zelf aangeven of ze vijf dagen arbeid volbrengen in vier dagen. Na zes maanden zouden ze zelf dat regime kunnen herzien. Volgens PS vraagt Open VLD om die termijn op te trekken naar twaalf maanden. De liberalen ontkennen dat: “Wij willen gewoon dat de bestaande deal zo snel mogelijk gestemd wordt.”

Ondanks het vingerwijzen moet de regering volgende week landen op een deal, klinkt het binnen de regering. Eigenlijk al voor de derde keer dus. Dat belooft voor een nieuw pakket maatregelen waar Vivaldi op broedt. Arbeidsmarkt is immers één van de zeven werven die premier Alexander De Croo (Open VLD) wil voorstellen in zijn Zomerakkoord. Achter de schermen wordt al gesproken over maatregelen rond knelpuntberoepen en het versoepelen van arbeidsmobiliteit tussen de regio’s. Ook de fiscale hervorming en de pensioenhervorming hebben een belangrijke impact op de arbeidsmarkt. Maar laat net dat de thema’s zijn waar links en rechts elkaar in een wurggreep houden.

Meer over Alexander De Croo

Aangeboden door onze partners