Zo laat actiedag zich in Limburg voelen

Hasselt -

Dinsdag loopt, tot 22 uur, een nationale stakingsactie. Onder meer voor treinen en bussen zijn serieuze moeilijkheden voorspeld, maar wie gebruikmaakt van de regionale lijnen, geraakt wel op zijn plek.

Dirk Jacobs

“De minimum dienstverlening die voorzien is, heeft duidelijk zijn effect, ook in Limburg”, zegt Dimitri Temmerman van NMBS. “In het land rijden 1 op 3 IC-treinen, waardoor de grotere Limburgse stations als Hasselt Genk, Sint-Truiden en Tongeren geregeld bediend blijven en mensen bijvoorbeeld wel in Brussel, Antwerpen of Luik geraken. Het probleem zit vooral in de lokalere lijnen omdat bijvoorbeeld P-treinen niet rijden. Heel concreet kunnen mensen best vooraf de reisplanner nmbs.be of de NMBS-app bekijken. Elke trein die daarop aangegeven staat, rijdt zeker.”

Bus

In het station van Hasselt passeren beduidend minder bussen dan tijdens andere ochtendspitsen maar iedereen die er is, is er dus ook, met de bus, geraakt. “Bij dit soort acties is het vooral zaak om vanavond weer terug thuis te geraken”, kan Arie Vaelen er nog mee lachen. “Maar echt begrip voor de acties, heb ik toch niet. Een minister gaan ze hier niet mee treffen.”

Splitsen

Aan het station ook een dertigtal ACOD-vakbondsleden en wat Vooruit en PvdA-politici. “Het wordt echt tijd dat de regering weer gaat investeren in de openbare diensten”, zegt algemeen secretaris ACOD-Limburg Guy Graulus. “Daarnaast komen de ambtenarenpensioenen weer onder druk, zoals altijd als de overheid geld nodig heeft. Een andere bedreiging vormt de aantasting van onze syndicaat vrijheden en de vrijwaring van onze koopkracht. We hebben nu hier aan het station verzameld en zwermen straks uit, onder meer naar het gerechtshof hier vlakbij en naar woonzorgcentrum HogeVijf in de Banneuxwijk waar we ook actie zullen voeren.”

Muziek aan voordeur

Na hun actie bij het station in Hasselt verzamelden flink wat actievoerders bij woonzorgcentrum HogeVijf in de Hasseltse Banneuxwijk. Daar genoten nogal wat bewoners op hun terrassen van de muziek en het aanwezige volk bij de voordeur. Maar omdat alleen de socialistische vakbond actie voerde, kon een andere groep senioren,met hun begeleiders, gewoon de geplande wandeling doen. “Dit is een nationale actie, vooraf aangekondigd en dus konden we met de andere personeelsleden de normale zorg en activiteiten rond krijgen”, zegt schepen Dymfna Meynen (N-VA).

 

 ©  Dirk Jacobs

Meer over Sociale conflicten - stakingen

Aangeboden door onze partners