Van tv-programmatie over openbaar vervoer tot de post: hier zal je de nationale staking dinsdag voelen

Dinsdag vindt in heel het land een nationale actiedag plaats, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. De actie is gericht tegen de algemene malaise bij de overheid. Zo komen de vakbonden op voor meer koopkracht, meer respect voor sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen. De actie zal vooral hinder veroorzaken bij het openbaar vervoer, in het onderwijs en bij de VRT. Een overzicht.

Nunzia PetraliaBron: BELGA

Openbaar vervoer

Van maandag 30 mei om 22 uur tot en met dinsdag 31 mei zal het treinverkeer ernstig verstoord zijn. Een kwart van de treinen zal rijden. Ook de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder.

Om de hinder bij de NMBS zo veel mogelijk te beperken, is er een alternatieve treindienst uitgewerkt, op basis van het personeel dat heeft aangegeven wel te zullen werken. Van de IC-treinen tussen de grote steden rijdt één trein op de drie. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt omdat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar bij spoorwegbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die deze provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Reizigers krijgen de raad hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden. De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van de NMBS, zoals de sociale mediakanalen. De staking bij het spoor duurt tot dinsdag om 22 uur. Woensdagochtend zou het treinverkeer weer volledig normaal moeten verlopen.

Archiefbeeld ©  BELGA

Ook De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder voor de dienstverlening. Niet alle bussen en trams zullen rijden. De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Reizigers kunnen die raadplegen via de routeplanner op de website van De Lijn. Ritten die niet uitgevoerd zullen worden, worden niet getoond in de routeplanner.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij riep reizigers al op om indien mogelijk een alternatief te voorzien, zoals telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen.

Archiefbeeld ©  BELGA

In Brussel verwacht de MIVB “zeer zware verstoringen” op haar bus-, tram- en metronet. Zo is in de hoofdstad slechts één van de vier metrolijnen in dienst: enkel lijn 1 wordt bediend. Bij de trams zijn om 7.30 uur enkel de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51, en 92 in dienst. Voorts rijden de bussen op de lijnen 12, 34, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 74, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88, en 95. “Alle andere lijnen rijden vandaag niet”, aldus de MIVB. De openbaarvervoermaatschappij raadt reizigers dan ook aan om alternatieven te gebruiken om zich te verplaatsen. Reizigers kunnen de mobiele app van de MIVB raadplegen om andere manieren te vinden om te reizen.

Op de wegverkeer hebben de acties bij het openbaar vervoer voorlopig weinig impact. Er staat dinsdagochtend rond 7.30 uur ruim 100 kilometer file, wat normaal is voor een ochtendspits. Het ziet er dus voorlopig naar uit dat veel werknemers ervoor gekozen hebben om van thuis uit te werken.

Onderwijs

Ook in het onderwijs zijn er veel leerkrachten die actie zullen voeren, klinkt het bij ACOD Onderwijs. Er worden ook heel wat piketten opgezet aan verschillende scholen, verspreid in het hele land. Zo wordt in een aantal scholen noodopvang voorzien.

Archiefbeeld ©  Kees van de Veen

VRT

Bij de VRT zal de staking een grote impact hebben op de programmatie. Op de radio zal naast de nieuwsberichten vooral muziek te horen zijn. Bij Radio 1, Radio 2, StuBru, MNM en Klara blijven de ochtend- en avondblokken wel behouden, maar zullen ze wel korter zijn. Daartussen zal muziek gespeeld worden. Bij Radio 2 zal er enkel een nationaal aanbod zijn, geen regionaal. En de nieuwsbulletins op alle radiozenders zullen enkel om 7, 8, 12, 13, 17 en 18 uur te horen zijn. Op tv, radio en online zal er bovendien regelmatig een vakbondsboodschap te zien, te horen en te lezen zijn.

Op tv zullen verkorte tv-journaals van maximaal 10 minuten worden uitgezonden. Ketnet en Canvas zullen op één kanaal uitgezonden worden. Ketnet zal zichtbaar zijn tot 20 uur, daarna wordt er overgeschakeld naar Canvas met de uitzending van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Programma’s die op voorhand opgenomen worden, zoals Junior op zoek naar de liefde, Loslopend wild en De Campus cup, zullen zoals normaal uitgezonden worden. De serie Thuis komt dinsdagavond dan weer niet op tv. Op woensdag 1 juni volgt er een dubbelaflevering van 20.10 uur tot 21.00 uur. Thuis wordt ook op voorhand opgenomen, maar werd uit de programmatie gehaald omdat Thuis “een belangrijk onderdeel uitmaakt van het VRT-Transformatieplan.”

Het personeel van de VRT staakt dinsdag ook om te protesteren tegen het aangekondigde transformatieplan. “Het plan dat nu op tafel ligt, is geen besparingsplan, maar een afbraakplan”, aldus ACOD VRT, ACV VRT en VSOA VRT. “De stakingsbereidheid is nog nooit zo groot geweest”, klinkt het. De vakbonden eisen meer respect voor de medewerkers en de kijkers. Daarom roepen ze de Vlaamse regering en de directie op om de besparingen en de privatisering te stoppen en de werkingsmiddelen te indexeren.

Archiefbeeld ©  BELGA

Ook elders wordt actie gevoerd

Ook postbedrijf Bpost kondigt aan dat het hinder verwacht in zijn dienstverlening. Het bedrijf kan moeilijk inschatten hoe groot die hinder zal zijn, maar zet alles op alles om die zo beperkt mogelijk te houden. “Pakjes, kranten en priorbrieven krijgen sowieso voorrang, non-priorverzendingen zijn mogelijk een dagje langer onderweg. Ook in de postkantoren zal er mogelijk hinder zijn, maar in welke mate onze dienstverlening verstoord is, zullen we helaas pas morgen weten”, klinkt het.

Het personeel in de Belgische gevangenissen zal in groten getale deelnemen aan de actiedag. Bij de bonden verwacht men dat zowat twee derde van de cipiers zal deelnemen. De stakingsintenties zijn het hoogst in de gevangenissen Leuven Centraal, Leuven Hulp, alle Brusselse gevangenissen, Dendermonde, Mechelen, en Antwerpen.

Ook in sommige gemeenteloketten, administratieve diensten en woonzorgcentra zal actie worden gevoerd.

Meer over VRT

Aangeboden door onze partners