©  BELGA

Belgische staat opnieuw veroordeeld in zaak-Trabelsi: mogelijke dwangsom verhoogd van 50.000 naar 250.000 euro

De Belgische staat is tegen een nieuwe nederlaag aangelopen in de aanslepende zaak van Nizar Trabelsi, die in 2004 veroordeeld werd voor een geplande aanslag op de legerbasis van Kleine Brogel. Het hof van beroep van Brussel oordeelde op 23 mei dat België de Verenigde Staten moet laten weten dat Trabelsi geen tweede keer kan worden veroordeeld voor dezelfde feiten, zo lieten de advocaten van de Tunesiër weten. De mogelijke dwangsom die eraan vasthangt, werd opgetrokken van 50.000 naar 250.000 euro.

gjsBron: BELGA

Het hof zegt vast te stellen dat “de minister van Justitie aanhoudend de Belgische wet van 1874 op de uitlevering miskent, net als het gezag van de gerechtelijke beslissingen die hij nochtans moet volgen”.

Het Hof van Cassatie bevestigde in maart 2021 al dat de uitlevering aan de Verenigde Staten in 2013 van Nizar Trabelsi, een Tunesische jihadist die in België de straf uitzat voor het plannen van een zelfmoordaanslag op de militaire basis in Kleine Brogel, beperkt is en dat hij daarom in de Verenigde Staten niet meer vervolgd kan worden voor de feiten waarvoor hij werd veroordeeld in België. België moest dat ook duidelijk kenbaar maken aan de Amerikaanse autoriteiten.

Hoogdringendheid

Maar omdat er geen gevolg aan gegeven werd, startten de advocaten van Trabelsi een zaak wegens hoogdringendheid. Daarin kregen ze van het hof van beroep in Brussel dus gelijk. Ze verklaarden vrijdag “geschokt” te zijn door “de medeplichtigheid van ons land aan de foltering en de ernstige schendingen van de fundamentele rechten van Nizar Trabelsi”.

De uitlevering van Trabelsi werd in 2011 goedgekeurd door toenmalig minister van Justitie, Annemie Turtelboom. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) had België echter verboden Trabelsi uit te leveren aan de VS. De Belgische regering wachtte niet op de uitputting van de rechtsmiddelen en op 3 oktober 2013 vond de uitlevering plaats. In 2014 verklaarde het EHRM dat uitlevering in strijd was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en beval het België zelfs om een schadevergoeding van 90.000 euro te betalen aan Nizar Trabelsi.

Op 12 september zal het hof van beroep zich nog buigen over een vraag om een volledige schadevergoeding.

Aangeboden door onze partners