© eva

Heemkunde Kanne pakt uit met tentoonstelling ‘Open kaart voor Kanne’

Riemst -

Met twee jaar vertraging door de coronapandemie kan Heemkunde Kanne eindelijk haar unieke expositie ‘Open kaart voor Kanne’ aan de buitenwereld tonen. Ze is te bewonderen op Hemelvaartsdag 26 mei en op zaterdag 27 en zondag 28 mei, telkens van 14 tot 19 uur.

Met als ondertitel ‘Ontdek het dorp, zijn bebouwing en zijn bewoners door de jaren heen’ geeft Heemkunde Kanne duidelijk aan waarover de expositie gaat en laat de vereniging letterlijk in haar kaarten kijken.  

“Tijdens deze tentoonstelling willen wij de bezoeker tonen hoe ons dorp door de jaren heen uitgroeide van een kleine verzameling woningen, tot de huidige omvang. Dank zij onder meer notities van pastoor Jozef Vanheukelom konden wij de geschiedenis van veel woningen, gebouwd voor 1935, reconstrueren. Wij legden daarvan een register aan dat wij vervolledigden met gegevens over de opvolging der bewoning. Maar ook vulden wij in de mate van het legaal mogelijke het register aan met gegevens over meer recente woningen” vertelt voorzitter Frans Mourmans.

Bestuurslid Guido Thijs vult aan: “Nadien hebben wij hieraan de genealogische gegevens gekoppeld van de bewoners, ook weer in die mate dat wij binnen het wettelijk kader data konden raadplegen. Vanzelfsprekend kan de bezoeker tijdens dit evenement ook deze data inkijken en eventueel vervolledigen.”

“Aan de hand van vele foto’s en kaarten laten wij verder iedereen kennismaken met typische locaties rondom het dorp en geven we daarbij het oude toponiem. Dit alles wordt ondersteund met een doorlopende diapresentatie en met een maquette van het dorp van voor het graven van het Albertkanaal. Er is ook een boekenshop” besluit bestuurslid Paul Vrijens.

‘Open kaart voor Kanne’ is het werk van bijna 20 jaar opzoekingen en verzamelen.Iedereen is welkom in Zaal Onder de Kerk in Kanne op donderdag 26, zaterdag 28 en zondag 29 mei, telkens tussen 14 en 19 uur.

Eddy Vandoren

Info: www.heemkundekanne.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer