De geluidsinstallatie voor het publiek was niet aangesloten en drie vrouwelijke raadsleden kregen de installatie niet aan de praat. 

De geluidsinstallatie voor het publiek was niet aangesloten en drie vrouwelijke raadsleden kregen de installatie niet aan de praat. ©   KLu

GEMEENTERAAD. Nieuwbouw Oosterhof in Lummen gaat 3,4 miljoen euro kosten

Lummen
Koen Luts

Kerkfabrieken: De gemeenteraad verliep niet heel gewoon. Vervangend algemeen directeur Bernard Zwijzen zat in quarantaine en werd vervangen door afdelingshoofd Tim Clerx. De geluidsinstallatie voor het publiek was niet aangesloten en drie vrouwelijke raadsleden kregen de installatie niet aan de praat. Dat maakte het niet eenvoudig voor de vier aanwezigen om de debatten goed te volgen. Daarna keurde de meerderheid alle jaarrekeningen van de kerkfabrieken goed. Schepen Dirk Snyers (CD&V): “Ze blijven allemaal binnen het budget dat voorzien werd in het meerjarenplan, maar iedereen weet dat brandstof en elektriciteit fors duurder werden. De kerkfabriek van Lummen-centrum krijgt een exploitatietoelage van 43.000 euro, Meldert 11.000 euro, Genenbos 50.000 euro en Linkhout 24.000 euro. Thiewinkel krijgt geen toelage”, stelde Snyers.

Oosterhof: Voor de nieuwbouw van ontmoetingscentrum Oosterhof wordt een ontwerpteam aangesteld. “In 2021 hebben we dat al tijdens de gemeenteraad besproken en daarna werd een advocaat aangeduid om een goed bestek op te maken”, zegt schepen Snyers. “Daarna schreven slechts drie architecten in en één werd weerhouden. We hadden een budget van 2.650.000 euro voorzien, maar er werd een plan getekend van 3,1 miljoen. Daarom werd alles stopgezet. Omdat de prijzen gestegen zijn, werd de raming aangepast naar 3,4 miljoen. Het nieuwe jeugdhuis zal door de jeugdraad zelf ingericht worden en omdat ze alles zelf bekostigen, zal het niet verder verhuurd worden.”

Fietspaden: Aan de Zelemsebaan komt een gescheiden rioleringsstelsel, een dubbel fietspad in rode beton en een nieuwe weg in asfalt van 6 meter breed. “We willen Lummen als fietsveilige gemeente uitbouwen en onze rioleringsgraad verhogen, want nu loopt het afvalwater naar De Vallei van de Zwarte Beek”, zegt burgemeester Luc Wouters (cd&v). “Omdat we geen woningen willen onteigenen, kiezen we voor aanliggende fietspaden en daarom wordt 50 km/uur de maximumsnelheid. De totale kost wordt geraamd op 3,3 miljoen euro en ons aandeel bedraagt 900.000 euro.”

Aangeboden door onze partners

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio