© Stad Beringen

Beringen start participatieproject om trage wegen in kaart te brengen

Beringen -

Stad Beringen zal in de komende jaren haar verkeersstructuur bijschaven en daarbij zullen ook trage wegen een belangrijke rol spelen. De stad zal daarom in de komende periode aan haar inwoners vragen om deze mee in kaart te brengen in samenwerking met Trage Wegen vzw.

Stad Beringen

“Trage wegen zijn verbindingen voor fietsers of voetgangers die we zowel in de dorpskernen als daarbuiten terugvinden,” legt schepen van Verkeer en Mobiliteit Jean Vanhees (CD&V) uit. “Het zijn korte, snelle en veilige verbindingen tussen je huis en de school, het werk of een winkel. We zien in de praktijk dat deze trage wegen soms in minder goede staat zijn omdat de diensten er het bestaan bijvoorbeeld niet van kennen en daarin willen we nu verandering brengen. Een trage weg speelt immers een volwaardige rol in de verkeersstructuur die we beogen.” Omdat de trage wegen vooral lokaal en praktisch gebruikt worden, zijn ze niet voor iedereen bekend. Via een startmoment op 1 en 2 juni, zal de stad geëngageerde burgers dan ook vragen om op pad te gaan en de trage wegen te inventariseren. “We kennen allemaal wel een trage weg in onze lokale omgeving. Doel is om deze kennis nu te bundelen en het voor de stad overzichtelijk te maken waar deze zich op het grondgebied bevinden. Tijdens het startmoment op 1 en 2 juni zullen geïnteresseerde burgers een inleiding krijgen over het project en zal ook de app toegelicht worden waarmee men dan aan de slag kan gaan. In de app is het grondgebied opgedeeld in kleinere vlakken die dan onder de deelnemers zullen verdeeld worden. Vele handen maken licht werk, we hopen dus een groot aantal mensen te mogen ontvangen op het startmoment,” aldus schepen van Participatie en Recreatie Jessie De Weyer (N-VA) De startmomenten gaan door op woensdag 1 juni om 19u in OC COR en op donderdag 2 juni om 19u in OC De Buiting. Inschrijven doe je via verkeer@beringen.be

Aangeboden door onze partners

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio