© rudc

HERBELEEF. Gemeenteraad Sint-Truiden had het over de plannen voor de rioleringswerken

Sint-Truiden -

Op de raadszitting van maandagavond 23 mei 2022 staan onder andere enkele nieuwe plannen inzake rioleringswerken ter goedkeuring op de agenda. Het gaat om dossiers waarin samengewerkt dient te worden met Fluvius, of waar subsidies moeten worden voor aangevraagd. In de Overveldstraat en de Kleinstraat staat er daar bovenop ook de aanleg van een nieuwe collector ingepland.

Voorts wil het stadsbestuur overgaan tot de aanleg van een fietspad langs de Zoutleeuwsesteenweg. Om dat te kunnen realiseren moeten er enkele stukken grond worden ingenomen. Zowel het Agentschap Natuur en Bos als een particulier zijn alvast bereid hun grond te willen afstaan. Of daarmee alle grond is aangekocht, nodig om het fietspad te realiseren, is niet duidelijk.

De fractie Vooruit stelt een reglement rond grondwaterbemaling voor, om het probleem inzake het lage grondwaterpeil aan te pakken. Het is de tweede keer dat de oppositiepartij met dit voorstel op de proppen komt. Ze wil water dat wordt weggepompt bij bijvoorbeeld het droogmaken van bouwgrond laten hergebruiken door landbouwers, de stad en de buurt. Vorig jaar werd het voorstel nog weggestemd door cd&v, Open Vld en N-VA.

(rudc)

    Aangeboden door onze partners

    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio