Aangeboden door ABN AMRO

© ABN AMRO Private Banking

De essentie van duurzaam beleggen in vier stellingen

Steeds meer beleggers zoeken niet enkel rendement, maar willen ook een duurzame impact maken. Dat merkt ook ABN AMRO. Tegelijk is er ook nog veel twijfel. Wat moet u weten als u duurzaam wil beleggen? Joachim Aelvoet, Director Products & Solutions bij ABN AMRO, vat de belangrijkste zaken samen in vier stellingen.

Duurzaam beleggen staat niet gelijk aan minder rendement

Joachim Aelvoet: “Het is nog steeds het grootste misverstand, dat duurzame beleggingen rendement kosten. Het tegendeel is ondertussen al lang bewezen. Bij duurzame beleggingen brengen we parameters in kaart die aantonen hoe een bedrijf gepositioneerd is naar de toekomst toe. Natuurlijk kijken we daarbij op langere termijn, over een bepaalde beleggingshorizon heen. Als u erover nadenkt, is het logisch dat het op lange termijn meer rendeert.

Een voorbeeld: het Klimaatakkoord van Parijs zegt dat we CO2-uitstoot moeten beperken. Oliemaatschappijen die een bepaald percentage aan brandstoffen op voorraad hebben, zullen die niet kunnen gebruiken. Anders halen we de doelstelling niet. Die voorraden staan wel op hun balans, maar het zijn eigenlijk waardeloze voorraden. Op korte termijn kan u zeggen dat oliebedrijven het nu heel goed doen. Dat is ook logisch, gezien de situatie. Maar op langere termijn zakt hun waardering.

Het zijn de bedrijven die een goed begrip hebben van wat komt, die er fantastische opportuniteiten van zullen maken. Daar zit het potentieel. Dus voor eens en voor altijd: duurzame beleggingen zijn niet gelijk aan lager rendement.”

 

Iedere belegging heeft impact, maar u bepaalt zelf of die positief is of niet

Joachim: “Of u dat nu wil of niet: beleggingen hebben een impact. Wat u wel bepaalt, is of die impact positief is of niet. Daarom investeren wij veel in het gesprek over het niet-financiële luik bij onze klanten. U krijgt van ons niet enkel inzicht in uw rendement, maar ook in de impact van uw portefeuille. We drukken het bijvoorbeeld uit in hoeveel CO₂-uitstoot uw beleggingen compenseren.

Maar het is ruimer dan het ecologische aspect. Hoe een bedrijf gerund wordt, is heel belangrijk geworden. Denk aan de ramp in het Italiaanse Genua, toen daar een brug instortte. Het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van de wegen is al jaren een toonbeeld van slecht bestuur. Gelukkig verwachten steeds meer investeerders dat het anders moet. Ze eisen goed bestuur en ook de sociale impact van een bedrijf weegt zwaarder door.”

 

Duurzaam beleggen biedt enorme financiële mogelijkheden

Joachim: “Vergelijk het met de vierde industriële golf of recenter de digitalisering: die brachten heel veel potentieel voor zij die er vroeg in stapten. Bedrijven die de boot misten, gingen ten onder. Nu krijgen we hetzelfde scenario met de duurzaamheidstransitie. Als bank is het onze taak om de juiste bedrijven te selecteren. Dat zijn bedrijven die al heel goed scoren en innovatieve bedrijven die bijdragen aan één of meer toekomstgerichte duurzaamheidsthema’s. Denk onder andere aan gezond leven, water, afval en recycling, energie-efficiëntie en veiligheid.

Ook de energietransitie is meer dan ooit een hot topic, door de actuele oorlogssituatie. Onder andere Duitsland streeft ernaar om reeds klimaatneutraal te worden tegen 2035 in plaats van het vorige streefdoel 2050. De meerderheid zijn bedrijven die in het peloton zitten. Ze zijn zeker nog niet de beste van de klas, maar hebben wel de ambitie om de de transitie mee te dragen. Daar zit economisch een enorm potentieel, want daar verwachten we de grootste versnelling.

Tot slot zijn we ervan overtuigd dat de technologische vooruitgang, productinnovatie, procesmatige optimalisatie zullen leiden tot meer winstgevendheid, een versnelling van de winstgroei en uiteindelijk hogere waardering op de markten.”

 

Steeds meer mensen denken aan duurzaam beleggen, maar twijfelen nog

Joachim: “Er is zeker bewustzijn, maar ook voorzichtigheid en twijfel. We hebben een forse versnelling gezien, vooral door de impact van de komende generatie. Als u als ouder ziet dat uw kind niet naar school gaat om te gaan betogen voor het klimaat, dan begint u na te denken. We zien dus zeker meer mensen die met duurzaam beleggen bezig zijn.

Al zijn er inderdaad nog twijfels. Het is dan ook geen makkelijk onderwerp. Hoe leggen we goed uit wat we doen en wat niet. Ik denk aan kernenergie: investeert u daarin of niet? Daar bestaat geen eenduidig antwoord op. En dat gesprek willen wij echt voeren met onze klanten. De belangrijkste boodschap is: zoek de juiste sparringpartner om het erover te hebben, om u te begeleiden.”