GEMEENTERAAD. Oppositie en meerderheid Zutendaal op ramkoers over dure investeringen

ZUTENDAAL
Chris Nelis

Jaarrekening: “Wanbeheer”, roept de oppositie. “Uw partij heeft de verbouwing van het gemeentehuis in 2012 zelf goedgekeurd”, repliceert de meerderheid. Oppositiepartij CD&V en meerderheidspartij ZVP lagen donderdagavond weer op ramkoers tijdens de gemeenteraadszitting. Aanleiding was de bespreking van de jaarrekening. Schepen van Financiën Matty Coninx (ZVP) wees er al op dat de resultaten positief zijn maar vroeg zich luidop af of dat zo wel zou blijven, rekening houdend met de toenemende prijsstijgingen in de bouwsector. “En daar hebben we heel weinig impact op”, zei Coninx die de bui al voelde aankomen. Oppositieraadslid Veerle Remans (CD&V) somde een reeks geplande investeringen op waarvan de kostprijs drastisch naar omhoog ging. “De renovatie van het gemeentehuis: van 2,5 naar 5,2 miljoen euro”, zegt Remans. “Voor de sporthal was dat 1,5 miljoen euro zonder erelonen en nu meer dan 2 miljoen met erelonen. Idem dito voor de kost van de herinrichting van de sportzone waarvan de prijs van 800.000 euro naar meer dan 1 miljoen euro gaat. Dat is wanbeheer. En omdat we in het verleden er al meermaals op gewezen hebben dat fout met deze dossiers werd omgegaan gaan we dit niet goedkeuren.” Matty Coninx kon de toon van de tussenkomst maar met mate appreciëren en zei dat de sporthal in 1988 werd geopend en dus al lang gerenoveerd had kunnen worden, nog voor de ZVP deel uitmaakte van de meerderheid. “Zijn we ambitieus? Ja”, gaat Coninx verder. “Maar de prijsstijgingen kan je ons echt niet in de schoenen schuiven. Als de prijzen voor de bouwmaterialen naar omhoog gaan dan automatisch ook die van de architecten waarvan de erelonen gekoppeld zijn aan de totaalprijs. Dat we dit niet allemaal in een keer kunnen doen weten we ook. We gaan snoeien en schuiven om er te geraken.”

Echtscheidingen: Het jaarverslag kon dan weer wel op bijval rekenen vanuit de oppositiebanken. Enkele opmerkelijke cijfers die schepen Rozette Reyskens bekend maakte: Het aantal echtscheidingen in Zutendaal is gedaald van 14 in 2020 naar 3 in 2021. Een waterdichte verklaring hiervoor is er niet.

Algemeen directeur: Het was zichtbaar tegen de zin van de gemeenteraad - en dat pleit voor het werk van de algemeen directeur - dat zijn pensioenaanvraag werd goedgekeurd. Op 1 mei 2023 neemt iemand anders Marc Vanhengel zijn taak over. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio