Eric Snoeck 

Eric Snoeck ©  BELGA

Federale gerechtelijke politie vraagt 1.000 extra personeelsleden: “Duidelijk toekomstplan”

De federale gerechtelijke politie vraagt 1.000 extra personeelsleden, maar dat is geen vraag in het wilde weg. De FGP heeft immers een duidelijk toekomstplan klaar, en heeft een duidelijk idee waar ze die extra personeelsleden wil inzetten en waarin ze moet investeren om klaar te zijn voor de 21ste eeuw. Dat heeft Eric Snoeck, directeur-generaal van de gerechtelijke federale politie, dinsdag gezegd in de commissie Justitie en de commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement.

jvhBron: BELGA

“Volgens de huidige organieke tabellen komen we 500 personeelsleden tekort”, zei directeur-generaal Snoeck. “Maar die organieke tabellen zijn hopeloos achterhaald. Die dateren uit een tijd waarin gerechtelijke onderzoeken uitgevoerd werden door twee speurders, die af en toe beroep deden op steun van andere diensten. Voor een gerechtelijk onderzoek hebben we vandaag een team van tien mensen nodig, met gespecialiseerde profielen.”

Die 1.000 extra personeelsleden wil de directeur-generaal onder meer besteden aan terrorismebestrijding. “Daar werken nu 200 mensen, terwijl we er minstens 250 nodig hebben. Ook voor de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit hebben we mensen nodig, net als voor de teams die samen met de sociale en fiscale inspectiediensten moeten gevoerd worden, en de internationale samenwerking.”

Ook de forensische laboratoria, die nu niet over het hele land eenzelfde dienstverlening kunnen garanderen, hebben bijkomende investeringen nodig, net als de centrale diensten van de FGP, het informatiebeheer, de speciale eenheden en dan voornamelijk de ploegen die telefoons afluisteren en observaties uitvoeren.

“Van levensbelang zijn de investeringen in digital investigation en digital forensics”, ging Snoeck voort. “Steeds meer criminaliteit gebeurt via digitale weg. Daarvoor hebben we zeker 250 cyberonderzoekers nodig en moeten we kunnen investeren in technische middelen en programma’s, die elke drie maanden evolueren. Als FGP hebben we ook geen eigen informaticadienst, terwijl we die wel nodig hebben voor onze onderzoeken.”

Meer over Federale Politie

Aangeboden door onze partners