GEMEENTERAAD. Kritiek op personeelsbeleid van gemeente Riemst: “Een Mexicaans leger”

Riemst
Eddy Vandoren

Personeel: Het voorstel van het schepencollege om het personeelskader en de daarmee gepaard gaande rechtspositieregeling aan te passen, werd door een meerderheid van de raad goedgekeurd, al verliep dat niet zonder slag of stoot. Onder meer de functie van afdelingshoofd technische dienst wordt vervangen door een diensthoofd infrastructuur en het diensthoofd communicatie wordt weldra een diensthoofd communicatie en toerisme. Vanuit de oppositie kwam er heel wat kritiek op de frequentie van het aantal kaderwijzigingen. Yves Chanson (N-VA) sprak van een haast maandelijks weerkerend fenomeen en werd bijgetreden door Bert Cilissen (CD&V). Samen vonden ze dat er niet structureel maar steeds ‘à la carte’ gehandeld werd. Jan Peumans (N-VA) sprak over de ontwikkeling van een ‘Mexicaans leger’: meer bevelhebbers dan soldaten en Ludwig Stevens (Open VLD) vergeleek het recente personeelsverloop met een duiventil. Met een duidelijke verantwoording over de aanpassingen beëindigde burgemeester Mark Vos (CD&V) de discussie die gaandeweg in een Poolse landdag leek te ontaarden.

Kerkbesturen: De rekeningen over het dienstjaar 2021 van de elf kerkbesturen kregen allemaal een gunstig advies, al vroeg Jan Peumans zich af wat de kerkfabrieken doen met de financiële overschotten. “Die worden overgedragen naar het volgende jaar om dan eventuele tekorten op te vangen”, zegt burgemeester Mark Vos. Open VLD onthield zich bij de stemming, “omdat een algemeen kerkenbeleidsplan ontbreekt”, volgens Steven Coenegrachts.

Klimaattuincoach: Riemst stapt in het provinciaal project ‘de Klimaattuincoach’ dat vorig jaar in enkele gemeenten uitgetest werd en behoorlijk succesvol is. Schepen Neven (CD&V): “Bedoeling is dat het project uitgerold wordt over heel de provincie waarbij belangstellende tuineigenaars van deskundige klimaattuincoaches advies krijgen over het duurzaam en klimaatrobuust inrichten van hun tuin om deze te verbeteren en te wapenen tegen de klimaatverandering.” De gemeente voorziet dit jaar een budget waardoor een 40-tal eigenaars kunnen geadviseerd worden. Deze kunnen rekenen op een tussenkomst van 225 euro, terwijl zijzelf slechts 75 euro moeten bijdragen voor het opmaken van het tuinontwerp mét advies.

Aangeboden door onze partners

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio