Leeuwin Kira uit Zoo van Antwerpen verhuist … omdat ze constant wordt afgewezen door mannetje Nestor

De fans van leeuwin Kira hebben nog enkele dagen om haar te gaan bewonderen in het Panoramaperk van de Antwerpse Zoo. Begin volgende week verhuist ze naar Noorwegen om daar hopelijk mama te worden van haar eigen troep. Hier in Antwerpen klikt het niet tussen haar en leeuwenman Nestor. Hij blijft trouw aan Tasa, de mama van zijn kinderen en wijst Kira resoluut af.

Bieke Lathouwers

“Volgende week nemen we afscheid van leeuwin Kira en zwaaien we haar uit naar Kristiansand Dyrepark in Noorwegen”, vertelt coördinator zoogdieren Patrick Immens met veel spijt. “Ze wordt er gekoppeld aan een man die hopelijk wel lief is voor haar. Dan kan ze zelf snel welpjes krijgen en haar eigen troep starten. Het is heel jammer voor ons, maar we moeten rekening houden met het welzijn van Kira en de andere leeuwen hier in Antwerpen. De gespannen relatie tussen Kira en Nestor zorgde voor heel veel stress en we willen Kira natuurlijk ook gelukkig zien.”

De verhuizing van Kira zorgt voor een wrange nasmaak omdat het nooit het plan was om Kira weg te sturen. Het begon allemaal als een mooi sprookje: leeuwinnen Kira en Tasa arriveerden in 2020 in de Antwerpse Zoo. Ze waren nog erg jong, zelfs nog niet vruchtbaar. De jonge vrouwen werden door het internationale kweekprogramma aan Nestor gekoppeld, de leeuw die tien jaar geleden in Antwerpen geboren werd.

Leeuwin Kira kon het wel heel goed vinden met Tasa en haar kroost. © Zoo Antwerpen/Jonas Verhulst

Het klikte meteen tussen de twee vrouwen die elk uit een andere dierentuin in Tsjechië kwamen. Samen leken ze een verbond te vormen bij de introductie met Nestor. Die toonde eerst vooral interesse in de fellere Kira. Tot Tasa eerst vruchtbaar werd. Nestor verlegde zijn aandacht naar Tasa en Kira leek niets meer goed te kunnen doen. Na de introductie van Tasa’s welpjes Whisker, Waka en Winta toonde Nestor zich een prachtige papa en Kira een fantastische tante, maar samen wilde het niet lukken.

“Toen Kira ook krols werd, dachten we nog dat Nestor zijn gedrag zou aanpassen en ook haar genegen zou zijn, maar het ging van kwaad naar erger. Hoe hard Kira ook haar best deed, ze werd telkens afgewezen door Nestor. Uiteindelijk konden we niet anders dan Kira en Nestor gescheiden te houden van elkaar. Veiligheidshalve wisselden Kira en Nestor beurtelings af om bij Tasa en haar welpjes te zijn”, zegt Immens. “Een situatie die niet kon blijven duren, want de sociale Kira verdient meer aandacht en gezelschap.”

Trouw aan zijn vrouw

Of er dan een nieuwe leeuwin naar Antwerpen komt? “Dat weten we niet, dat beslissen wij ook niet. Het internationale kweekprogramma bepaalt dat. We kunnen een leeuwin hoe dan ook niet alleen laten, maar omdat Nestor duidelijk maar één vrouw in zijn buurt wil, is het misschien de beste oplossing om een van de welpen hier te houden. Eerder is al geprobeerd om leeuwin Selma aan hem te koppelen. Op dat moment leefde de zus van Nestor nog en ook toen lukte een introductie niet. Selma werd niet aanvaard en is weer vertrokken. Nestor lijkt dus erg trouw te zijn aan één vrouw. Afwachten dus wat de beste oplossing is”, besluit Patrick Immens.

Kira. ©  ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

Nu nog even genieten van Kira’s aanwezigheid in Antwerpen. Zij zal zo lang mogelijk samen met Tasa blijven. “We kunnen in deze situatie geen kisttraining organiseren en moeten haar dus verdoven voor het transport. Eens ze in de kist zit, maken we haar weer wakker. Al zal ze nog wel wat versuft zijn tijdens de rit van anderhalve dag richting Noorwegen”, duidt de coördinator. “Net als Tasa en de welpjes gaan wij als verzorgers haar enorm missen. Maar we houden contact met onze collega’s in Noorwegen en zullen erg blij zijn wanneer ze goed en wel is aangekomen. En dan duimen we dat ze daar snel mama wordt. Dan wordt het toch nog een sprookje met een mooi einde.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer