GEMEENTERAAD. André Vanhex is boos: “Schending van het inzagerecht voor Alkense raadsleden”

Alken
Raymond Polus

Trage Wegenplan: De gemeente Alken wil haar trage wegen beschermen en herwaarderen aan de hand van een tragewegenplan. Er wordt 40.000 euro gereserveerd om dit te bestuderen. Raadslid Filip Vanvinckenroye (Open VLD) vroeg zich af wie bepaalt of een weg al dan niet tot de trage wegen hoort. Schepen Frank Vroonen (Groen) meldde dat men zich in eerste instantie zal laten leiden door de buurtwegenatlas. Ook werd gevraagd de landbouwers te raadplegen bij het opstellen van de plannen.

Ambulante activiteiten: De gemeente Alken wil graag het korteketen-netwerk ondersteunen. Hiervoor werd reeds een wekelijks afhaalpunt van de korte keten opgestart. Maar er is ook veel vraag naar extra beleving in de gemeente en daarom wordt voorgesteld om ook een wekelijkse korteketen-markt te organiseren op het Laagdorp. Daarom wordt een nieuw reglement opgesteld.

Inzagerecht: Tijdens de varia trok raadslid André Vanhex (Open VLD) van leer tegen het bestuur. Hij hekelde het dat de rechten van de raadsleden door het schepencollege met de voeten werden getreden. Zo worden de raadsleden niet uitgenodigd op infovergaderingen of krijgen ze niet of laattijdig de info van adviesgroepen. ”De verslagen komen gewoon niet door”, zegt Vanhex. “En dat is voor mij een schending van het inzagerecht van de raadsleden.” Schepen Cindy Vandormael (N-VA) gaf toe dat ze dat inderdaad had vastgesteld en het aan de administratie gesignaleerd had. Vanhex vond dat de schepen in deze niet moet verwijzen naar de administratie, maar zelf politiek verantwoordelijk is. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio