Molenbeek-uitspraak Rousseau krijgt bijval van De Wever en Vlaams Belang, linkerzijde hekelt “rechtse klap”

Als het de bedoeling was van Conner Rousseau om met één enkele uitspraak de hele dag de media-aandacht op te eisen, is hij daarin met verve geslaagd. Al een hele dag loopt Twitter vol met politieke reacties op de Molenbeek-uitspraak en doorgaans laten die geen spaander heel van de Vooruit-voorzitter. Toch krijgt hij bijval uit onverwachte hoek: N-VA-voorzitter Bart De Wever.

joro

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België.” Die zinsnede volstond om al urenlang in het middelpunt van de belangstelling te staan. Rousseau wordt populisme, desinformatie en zelfs racisme verweten, maar Bart De Wever lijkt zijn collega-voorzitter inhoudelijk gelijk te geven.

“De feitelijke segregatie in plaatsen als Molenbeek valt simpelweg niet te negeren. De postmoderne verontwaardiging die telkens op die evidente analyse volgt, staat haaks op de realiteit. Typerend voor de ideologische verdwazing van de intellectuele elite”, tweet De Wever.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) treedt de analyse van Rousseau eveneens bij, maar vindt dat het bij loze uitspraken blijft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Conner Rousseau krijgt ook bijval bij Vlaams Belang.

“Nu, de waarheid spreken is áltijd goed, maar als de theorie van politicologen klopt maakt men door dit soort waarheidsgetrouwe uitspraken (ook) het Vlaams Belang groter. #doezovoortConner”, laat Sam van Rooy, fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

VB-kopstuk Filip Dewinter verkneukelt zich eveneens aan de hetze en kondigt op Twitter prompt aan dat hij op 13 mei samen met Geert Wilders opnieuw een bezoek zal brengen aan Molenbeek. “Molenbeek is immers van ons en mag nooit een stukje islamkalifaat worden. We nodigen Conner graag uit om mee op stap te gaan!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook de tweet van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is gedrenkt in sarcasme. “Vijf jaar geleden zei onze vriend Geert Wilders al wat Conner Rousseau vandaag zegt. Socialisten zijn gewoon wat trager dan de rest. Zou Geert een factuurtje voor plagiaat sturen naar Vooruit?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Aan de andere zijde van het politieke spectrum en in het centrum is er veel minder bijval voor Rousseau.

PVDA/PTB-voorzitter Raoul Hedebouw noemt de uitspraken van Rousseau “een belediging voor heel de werkende klasse.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

PVDA-fractievoorzitter in het federaal parlement Sofie Merckx laat met haar tweet fijntjes weten dat zij met Geneeskunde voor het Volk Molenbeek wél goed kent.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Cultuur en Jeugd, noemde de uitspraken van Rousseau op Twitter “beneden alle peil”.

“Wat Rousseau zegt, is pertinent onjuist. Taalcursussen en inburgering zijn gratis (!) in Brussel. En dat lesgeven in het Arabisch? Naar die school van de Vlaamse gemeenschap mag hij me eens meenemen”, aldus Dalle op Twitter. Verderop zegt Dalle nog: “Ik heb me trouwens tien jaar heel erg thuis gevoeld in Molenbeek. Was ik dan een expat?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Brusselaar en Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) schrijft: “De eerste keer dat Conner Rousseau over Brussel praat, volgt hij Jambon en Trump. Molenbeek als hellhole voorstellen zonder er zelf ooit geweest te zijn. Kwalijk om op kap van Brussel terecht punt over kansen voor jongeren te maken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een andere prominente Brusselaar Sven Gatz (Open Vld), voormalig Vlaamse minister van Cultuur, spaart ook zijn kritiek niet.

“Brussel bashen, meppen op Molenbeek: het is zo doorzichtig. En te gemakkelijk”, zegt hij op Twitter. Bij zijn bericht voegt hij fijntjes een foto van Conner Rousseau in konijnenpak toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Elke Van den Brandt (Groen), minister in de Brusselse regering, tweet het volgende:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kristof Calvo (Groen) vindt dat Rousseau “rechtse klap” verkoopt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) laat beelden van vrolijk spelende kinderen in Molenbeek voor zich spreken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Theo Francken (N-VA) bekritiseert niet zozeer de uitspraak van Rousseau, wel het feit dat de socialisten het al decennialang voor het zeggen hebben in Brussel en Molenbeek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Joachim Coens, CD&V-voorzitter viseert dan weer het standpunt van Rousseau over verplichte kinderopvang.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook kritiek uit eigen partij

Ook uit eigen kringen klinkt kritiek. Hilde Sabbe, die als onafhankelijke op de one.brussels-Vooruit-lijst verkozen werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, is fors op Twitter: “En zo eindigt mijn voornemen om nooit meer af te geven op Conner Rousseau. Niet en nooit mijn voorzitter, en zijn uitlatingen over Brussel en de rol van het Nederlands zijn beschamend en vooral pertinent onjuist.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook Jef Van Damme, viceburgemeester bevoegd voor onderwijs in het geviseerde Molenbeek en lid van Vooruit, heeft het over een “zeer misplaatste opmerking van Conner Rousseau”. “Molenbeek is evenzeer België als Sint-Niklaas. Hij kan volgende keer uitstappen als hij hier doorrijdt. Ik leid hem met plezier rond in het jaar 2022.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Catherine Moureaux (PS), de burgemeester van Molenbeek, is niet te spreken over de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Dergelijke uitlatingen getuigen van een latent racisme, en zijn een partijvoorzitter onwaardig”, zegt ze in La Libre.

“Het is een partijvoorzitter onwaardig. Deze uitspraken kwetsen 100.000 Molenbekenaars onterecht. Ik ben boos. Ik denk dat hij nooit naar Molenbeek is gekomen. Ik nodig hem uit om naar onze gemeente te komen, en plezier te beleven in onze multiculturele gemeenschap. Ik wacht af om te zien of hij onze uitnodiging aanvaardt, en of hij zich realiseert welke fout hij met zijn woorden heeft gemaakt.”

Ahmed Laaouej, PS-burgemeester van Koekelberg, kan de uitspraken niet tolereren. “Stigmatiserend en xenofoob”, noemt hij ze. “Brussel is een cosmopolitische regio met wijken die bekendstaan om hun diverse populatie. Zij verdienen meer dan een neerbuigende opmerking in een cafédiscussie. Lamentabel en niet-verdedigbaar.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Aangeboden door onze partners