© TVL

be-Mine trekt aanvraag voor bouw 120 huizen en 200 appartementen op Houtpark in, maar dat betekent nog niet het einde

Beringen -

De vergunningsaanvraag voor de bouw van 200 appartementen en 120 woningen op be-Mine is na buurtprotest ingetrokken. Maar dat betekent niet dat er geen woningen op de oude mijnsite komen.

De intrekking kwam tot stand in overleg met de stad Beringen. Volgens burgemeester Thomas Vints (CD&V) betekent de intrekking niet dat het woonproject er niet komt. “Als stad bevestigen we hiermee onze afspraken uit het verleden waarbij we be-Mine groen licht hebben gegegeven om op het Houtpark woningen te ontwikkelen”, aldus burgemeester Vints. “De stad en be-Mine engageren zich om dit traject samen als partners te lopen. De aanvraag wordt nu ingetrokken zodat we met een nieuw, bijgestuurd verkavelingsdossier sterkere bouwstenen kunnen leggen voor een kwalitatief woonproject dat gedragen wordt door iedereen”, aldus nog Vints.

Petitie

De buurtbewoners verzetten zich begin dit jaar tegen het nieuwe woonproject met 200 appartementen en 120 woningen dat op het Houtpark naast de voormalige mijn van Beringen was gepland. Ze dienden bezwaren in en een petitie. Ook voerden 24 bewoners van de aanpalende Laan op Vurten actie. Een van hen is Geert Poel, hij woont al 35 jaar op de Laan op Vurten.”Een deel van de geplande huizen komt uit op onze straat en dat zal voor extra drukte zorgen. De mobiliteit rond be-Mine verloopt nu al moeilijk. Het stoort mij dat spontaan ontstane natuur hier gaat verdwijnen. De kale vlaktes op het Houtpark mogen voor mijn part ontwikkeld worden. Maar de rest zien we niet zitten. Een bouwproject van deze omvang hoort hier niet thuis. Daar moeten ze van afblijven.”

De buurt werd niet betrokken bij de beslissing om de vergunningsaanvraag in te trekken. “Wij weten van niets. We wachten af wat het nieuwe verkavelingdossier zal inhouden. Het is in elk geval al positief dat ze naar onze signalen hebben geluisterd. We zijn benieuwd”, zegt Poel.

Nieuw dossier

Volgens be-Mine nv zullen er een aantal elementen in het ingediende verkavelingsdossier worden verfijnd en verduidelijkt om te komen tot een kwalitatieve ontwikkeling van een nieuw stuk stad op de site Houtpark. “Dat kon niet worden aangepakt binnen de lopende procedure, daarom zal be-Mine de lopende verkavelingsaanvraag intrekken”, klinkt het. De stad en be-Mine hebben een lijst opgemaakt van te bespreken elementen. Begin oktober willen be-Mine en de stad Beringen komen tot een nieuw verkavelingsdossier Houtpark waar ze zich samen met alle belanghebbenden in kunnen vinden.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio