©  IMAGEGLOBE

Rechtstreeks telefoontje naar de beheerder van je belastingen? Vanaf nu onmogelijk

De fiscus wil af van direct telefoon- en mailverkeer tussen de belastingplichtige en de behandelende ambtenaar. De inperking van de communicatie stoot langs alle kanten op veel kritiek. “Diensten kunnen moderniseren en veranderen, maar dat mag geen achteruitgang in de dienstverlening betekenen.”

Tommy Huyghebaert en Kristof Simoens

Meer over FOD Financiën

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws