© Zygmund Krzywania

Een boeiende lezing door Herkenrode-kenner Willy Leenders

Hasselt -

Over Herkenrode zijn er al heel veel studies gemaakt en boeken verschenen; altijd zeer boeiend en waardevol. Het boek ‘Herkenrodeweetjes’ dat nu voorligt is een ongewoon boek met een rijke verzameling aan onderwerpen.

Zygmund Krzywania

Een ideaal moment voor de Hasseltse toeristische gidsen en voor de vereniging Herkenrode vzw om een bijscholing te organiseren. Deze vond plaats in de Tuiltermolen in aanwezigheid van een 30-tal geïnteresseerden. Zoals het een goede gids past wist de auteur, in de plaats van zijn kennis van feiten en data uitvoerig tentoon te spreiden, de aanwezigen te boeien met allerlei leuke, nog niet gekende, weetjes. Na de uiteenzetting met vele foto’s werden er nog talrijke vragen gesteld en kon men nagenieten in het caféetje van de Tuiltermolen.www.hasseltsetoeristischegidsen.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer