Themabeeld ©  Shutterstock

Steeds meer leerlingen worden preventief geschorst of definitief uitgesloten op school

Steeds meer leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs worden preventief geschorst of zelfs definitief uitgesloten op school. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

jvhBron: BELGA

Het is pas sinds het schooljaar 2019-2020 dat scholen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) gegevens registreren over preventieve schorsingen en tijdelijke of definitieve uitsluiting.

In het basisonderwijs stegen de preventieve schorsingen in een schooljaar tijd van 96 naar 156. Er werden wel minder leerlingen tijdelijk uitgesloten: van 56 naar 52. Het aantal definitieve uitsluitingen in het basisonderwijs steeg van 67 naar 96 kinderen.

Ook in het secundair onderwijs is er een stijging van het aantal preventieve schorsingen, van 3.781 in het schooljaar 2019-2020 naar 4.288 in het schooljaar 2020-2021. Die stijging is “bijna uitsluitend te wijten aan een stijging in de eerste graad secundair onderwijs”, verklaart Vandromme.

Het aantal leerlingen dat tijdelijk uitgesloten werd, steeg van 2.930 naar 3.441. De definitieve uitsluiting van de leerplichtige kinderen in het secundair onderwijs bleef min of meer stabiel.

Dat er steeds meer leerlingen preventief worden geschorst of zelfs definitief worden uitgesloten op school, vindt Vandromme een “verontrustende trend”. “Vroege negatieve ervaringen in het onderwijs hebben een impact op de verdere ontwikkeling van het leven en leren”, stelt ze. “We moeten veel meer inzetten op een verbindend leef- en leerklimaat in onze scholen: zorgen voor een vaste structuur, regels die voor iedereen duidelijk zijn en een warme omgeving creëren waar leerlingen en leerkrachten zich goed voelen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer