Themabeeld ©  Shutterstock

Facturen van bedrijven aan overheid en andere ondernemingen worden beter betaald

De facturen tussen ondernemingen onderling en tussen de overheid en bedrijven worden beter betaald. Dat blijkt uit een rapport van handelsinformatiekantoor Graydon in samenwerking met werkgeversorganisatie Unizo. De slechte leerlingen in de klas zijn de Vlaamse en de Brusselse Gemeenschap.

jvhBron: BELGA

De betalingstermijnen van de overheid en van bedrijven aan andere bedrijven zijn sinds 1 februari dit jaar strakker omlijnd. De wettekst bepaalt dat ondernemingen geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen kunnen afspreken. Dat moet de ondernemingen beschermen tegen grote spelers.

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 worden er, voor het eerst sinds het begin van de metingen van Graydon, systematisch meer dan 70 procent van de facturen die onze Belgische bedrijven aan andere bedrijven of aan de overheid overmaken binnen de afgesproken termijnen betaald, verklaart Eric Van den Broele van Graydon. “Toch werden eind 2021 nog steeds één op de tien facturen minstens negentig dagen na vervaldatum en in sommige gevallen helemaal niet gehonoreerd”, zegt hij.

Er zijn grote verschillen in het betaalgedrag van de verschillende overheden, vult Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, aan. Hij wijst erop dat de federale overheid na een aantal zwakke jaren met veel schommelingen terug op een hoger, gelijkmatig niveau zit. Eind 2021 werd 74 procent van de toegestuurde facturen binnen de afgesproken termijn betaald. Belangrijke vertragingen zijn vooral toe te schrijven aan de overheidsdiensten Financiën, Sociale Zekerheid en Mobiliteit.

Ook wat betreft de regio’s, zijn de verschillen groot, klinkt het. De Duitstalige en Waalse Gemeenschap betalen nagenoeg perfect. De Brusselse ministeries (6,31 op 10) en de Vlaamse Gemeenschap (5,28 op 10) zijn slechte betalers. 

Ook bij de lokale besturen is nog werk aan de winkel, blijkt uit het rapport. Vooral de Vlaamse centrumsteden Brugge, Oostende en Mechelen scoren erg zwak.

“De hoge energie- en grondstofprijzen leggen samen met de hoge loonkost druk op de ondernemers”, zegt Van Assche nog. “Tijdens de coronacrisis hebben de overheden extra inspanningen gedaan om hun facturen tijdig te betalen en hebben ze bewezen dat het kan. Onder de huidige omstandigheden vragen we om hier aandacht aan te blijven schenken. De kmo’s hebben meer dan ooit nood aan een vlotte betalingen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer