Aangeboden door Wit-Gele Kruis

© Wit-Gele Kruis

“De steun van de collega’s maakt in onze job echt het verschil”

Nico, Niels, April, Eveline en Bo weten heel goed waarom ze hun job bij het Wit-Gele Kruis zo graag doen: de warme collegialiteit, het contact met de patiënten en het belang van het werk zelf. “De organisatie verliest nooit onze belangrijkste taak uit het oog: warme thuisverpleging bieden aan onze patiënten.”

Wit-Gele Kruis - Jobat

Achter het team van 6.000 zorg- en verpleegkundigen die jaarlijks bij meer dan 140.000 patiënten op bezoek gaan, staat bij het Wit-Gele Kruis een workforce die ervoor zorgt dat alles operationeel vlot verloopt. Een van die stille krachten is IT-medewerker Nico. “Het gebeurt dat we ‘s nachts mensen op de baan moeten sturen. We ontwikkelden een systeem op basis van artificiële intelligentie, waarbij we bij elke oproep meteen zien wat de zwaarte van de zorgvraag is en welke medewerker beschikbaar is om snel ter plaatse te gaan. Een andere nieuwigheid is de slimme bril, waarmee je als verpleegkundige rechtstreeks iemand kan laten meekijken vanuit de backoffice en zo extra ondersteuning krijgt bij de zorg voor je patiënt.”

Meer verantwoordelijkheid

Het belang van dergelijke technologische innovaties neemt toe, daar zijn onze vijf gesprekspartners het unaniem over eens. Het betekent ook dat de nood aan bijscholing groter is dan ooit tevoren. “De technische eisen van het beroep zitten in een stroomversnelling. Het aantal ligdagen in het ziekenhuis neemt af, patiënten gaan sneller naar huis met vaak complexe zorgnoden”, zegt adjunct zorgkwaliteit Niels. “Als zorgkundigen kregen we zo al meer verantwoordelijken toegewezen,” weet April. “We nemen nu ook een paar taken op die vroeger alleen door de verpleegkundigen werden gedaan.”

Nieuwe technieken oefenen

Referentieverpleegkundige palliatieve zorg en kwaliteitsbegeleider Eveline is nauw betrokken bij die opleidingen. Ze geeft advies aan collega‘s en patiënten en schoolt zich voortdurend bij over de evoluties in haar domein. “Het Wit-Gele Kruis investeert natuurlijk veel in opleiding”, zegt ze. “Zo hebben we een eigen Skills Lab, een ruimte waar elke verpleegkundige jaarlijks bepaalde technieken kan inoefenen.”

Niels: “In de thuisverpleging worden we met zowat alles geconfronteerd, van mensen met een heupfractuur tot peritoneale dialysepatiënten. Een van de voordelen van het Wit-Gele Kruis is dat je al die ondersteunende diensten hebt, zodat de verpleeg- of zorgkundige echt kan focussen op zijn corebusiness. En dat is zorgen voor de patiënten.”

Voor zorgkundige April en verpleegkundige Bo zijn de diensten een onmisbare ruggensteun. “Onderschat niet met hoeveel verschillende ziektebeelden we te maken krijgen”, zegt Bo. “Wij moeten goed weten waar we mee bezig zijn, zodat onze patiënten ons voor 100% kunnen vertrouwen.”

Verpleeg- en zorgkundigen die nood hebben aan assistentie of informatie, mogen altijd een beroep doen op de gespecialiseerde zorgteams, bijvoorbeeld rond diabetes of palliatieve zorg. “Soms heeft een patiënt een bepaalde wondzorg nodig die ik al een tijdje niet meer toepaste”, vertelt April. “Zij gaan dan mee naar het volgende bezoek en herhalen nog eens hoe het moet. Je staat er nooit alleen voor.”

Steun van de collega’s

De medewerkers van het Wit-Gele Kruis moeten soms omgaan met pijnlijke situaties. Hoe ondersteunt de organisatie het fysiek en mentaal welzijn van de eigen medewerkers? “Er zijn formele vertrouwenspersonen”, zegt Niels. “We werken verder samen met een bedrijf dat gespecialiseerd psychologische hulp verleent. Ook tijdens de patiëntenbesprekingen maken we ruimte voor de collega‘s om te vertellen wat op hun hart ligt.”

“In de palliatieve zorg word je zeker geconfronteerd met droevige situaties, al is er toch vaak een mooie kant”, vindt Eveline. “Wat voor mij telt, is de warme zorg die we patiënten bieden. Dat ze thuis kunnen verzorgd worden, en als hun tijd gekomen is thuis kunnen sterven, omringd door hun naasten. Achteraf vind ik dan vaak steun bij mijn collega’s.”

“Zo heb ik Wit-Gele Kruis leren kennen,” sluit Nico af. “Als een warme organisatie, waar iedereen op elkaar rekent en er altijd iemand bereid is om te helpen. Dat maakt in onze job echt wel het verschil.”