Themabeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

“Te snel rijden nog steeds groot probleem”: 1 op 4 snelheidsovertreders rijdt meer dan 10 km/u te snel

In de eerste helft van 2021 werden in Vlaanderen meer dan 1,6 miljoen bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Dat is een stijging met 11 procent in vergelijking met dezelfde periode in precoronajaar 2019. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Van die overtreders reed iets meer dan een kwart meer dan 10 km per uur te snel. “Uit deze cijfers blijkt dat te snel rijden nog steeds een groot probleem is”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

jvh

“Uit internationaal onderzoek blijkt dat overdreven snelheid aan de basis ligt van een derde van de dodelijke verkeersongevallen”, aldus minister Peeters. “Snelheid beïnvloedt zowel de kans op een ongeval, als de ernst ervan. Het aanpakken van de snelheidsproblematiek is daarom zeer belangrijk om het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen terug te dringen, en maakt deel uit van de negen prioritaire actiepunten in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. Naast sensibilisering en educatie zetten we in op leesbare, veilige en consistente snelheidsregimes, en een verdere verhoging en optimalisatie van de controles.”

Houding automobilisten evolueert

Uit een recent onderzoek naar de overtuigingen en het zelfverklaarde gedrag van Vlaamse automobilisten tussen 18 en 54 jaar blijkt dat steeds meer bestuurders het belangrijk vinden om zich aan de snelheidslimiet te houden. Voor de tweede keer op rij komt hun aandeel boven de 70 procent uit. Het aandeel bestuurders dat daarentegen van mening is dat ze sneller kunnen rijden dan toegelaten zonder daardoor anderen in gevaar te brengen, bedroeg in 2020 nog 40 procent en is intussen gedaald tot 28 procent.

Verder valt op dat de risicoperceptie rond te snel rijden in positieve zin is geëvolueerd: in februari 2022 achtte 57 procent van de bevraagden de kans eerder groot tot zeer groot dat ze een verkeersongeval zouden veroorzaken wanneer ze sneller rijden dan toegelaten. In juni 2021 deelde slechts 36 procent die mening.

Campagne

Hoe sneller je rijdt, hoe meer informatie je als bestuurder in korte tijd te verwerken krijgt. Van zodra het informatieaanbod te groot wordt, ga je je min of meer automatisch focussen op de informatie in het centrale blikveld. Dat gaat ten koste van het waarnemen en verwerken van informatie in je perifere blikveld, waardoor je mogelijk cruciale elementen over het hoofd dreigt te zien: een voetganger die aanstalten maakt om over te steken, een voorrangsbord, een fietser die uit een zijstraat komt en voorrang heeft… Hierdoor neemt het risico op ongevallen uiteraard toe.

Die wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor de nieuwe VSV-campagne onder de noemer ‘Wie te snel rijdt, ziet hem niet’. Een bekende presentator en acteur is het boegbeeld van de campagne, die de hele maand april loopt op 314 affiches langs de Vlaamse hoofdwegen, via radiospotjes op Qmusic, Joe, TopRadio, Willy, MNM en Studio Brussel, filmpjes op sociale media en influencers.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer