Themabeeld ©  Shutterstock

Eén op twee Belgen maakt zich zorgen om stijgende levenskosten

Het gaat niet goed met de financiële gemoedsrust van de Belgen. Dat blijkt uit de Financiële Gemoedsrust Barometer van levensverzekeraar NN en onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville afgenomen bij 1042 Belgen in maart 2022. De barometer tekent zijn laagste score op sinds de eerste meting in 2020.

jvh

Alle indicatoren voor een gezonde financiële gemoedsrust staan op negatief, blijkt uit het onderzoek. De Belgen zijn meer dan ooit bezorgd om hun financiële situatie, en zijn weinig optimistisch over de toekomst. Zo vrezen heel wat Belgen voor een nieuwe financiële crisis. De huidige actualiteit in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, en de inflatie lijken hun stempel te drukken op de (mentale) portefeuille van de Belg.

Zo maken de Belgen zich meer zorgen over hun financiële situatie. 49% geeft aan zich zorgen tot veel zorgen te maken. Dat is 12% meer dan in maart 2021. Ook de toekomst zien de Belgen niet rooskleurig in. Het optimisme over de financiële toekomst zinkt weg van 56% in maart 2021 naar 45% in maart 20222. Dat is een daling van maar liefst 11%. Ook de angst dat we opnieuw met een financiële crisis te maken zullen hebben, zit op hetzelfde niveau als in april 2020. 86% verwacht dat er een nieuwe financiële crisis aankomt.

“Het is de eerste keer dat we een significante daling in de algemene financiële gemoedsrust van de Belg opmeten sinds de start van de meting in maart 2020. We zien duidelijk de impact van de huidige uitzonderlijke actualiteit. De berichtgeving rond de inflatie, de oorlog in Oekraïne en de impact hiervan op de kosten van ons dagelijkse leven, zaaien onrust,” zegt Bart Chiau, senior expert bij NN en professor aan UGent.

Stijgende kost van levensonderhoud

De impact van de actualiteit wordt weerspiegeld in de mate waarin de Belgen zich al dan niet zorgen maken over de stijgende kost van het levensonderhoud. Tussen oktober 2021 en maart 2022 stijgt het aantal respondenten dat zich hier veel zorgen om maakt van 49% naar 56%. Het aandeel dat zich weinig zorgen maakt hierover blijft vandaag beperkt tot 20%. Ook het effect van de inflatie op onze spaarcenten baart 36% van de Belgen veel zorgen.

Een aantal leeftijdsgroepen zijn extra kwetsbaar voor die stijgende kosten. Vooral 50-plussers maken zich opvallend meer zorgen dan in oktober 2021. Andere groepen die zich opvallend meer zorgen maken zijn personen zonder spaarreserves, daar maakt 69% zich heel veel zorgen, mensen met schulden (64%), vrouwen (59%), arbeiders (57%) en niet-actieven (56%).

“De huidige evolutie van de energieprijzen en de berichtgeving over de inflatie en de vele voorspellingen dat levensmiddelen duurder zullen worden, zorgen duidelijk voor onrust bij de Belg. Niemand weet exact hoe de situatie verder zal evolueren en welke uitdagingen ons te wachten zullen staan. Het beste dat we nu kunnen doen is de schade beperken door een financieel vangnet te voorzien voor de kwetsbare doelgroepen en op individueel niveau onze financiële situatie goed te evalueren en bij te sturen waar nodig,” zegt Bart Chiau, senior expert bij NN en professor aan UGent.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer