© Gil Geron

© Gil Geron

thumbnail:
thumbnail:

Orde van den Prince steunt innovatieve lesaanpak van Lore

Genk -

Pas afgestudeerd als leerkracht en al ambitie om een nieuwe wind in het onderwijs te doen waaien! Dankzij de Orde van den Prince kon Lore Koopmans haar kans grijpen om een lesaanpak toe te lichten waarbij voorlezen en diversiteit gekoppeld wordt aan andere lesdoelen. De oplossing voor het onderwijs om leesbevordering te versterken en tegelijk in te zetten op andere ontwikkelingsdoelen met aandacht voor diversiteit.

Gil Geron

De Orde van den Prince, een pluralistische en politiek ongebonden vereniging, organiseert regionale bijeenkomsten en maatschappelijke relevante projecten op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur. "Jaarlijks reiken we een prijs uit aan studenten die zich verdienstelijk stellen rond taal", zegt gewestverantwoordelijke Mieke Indesteege. De bachelorproef van Lore Koopmans met als titel 'Voorlezen én werken rond diversiteit, hoe integreer je dat als leerkracht optimaal in je lesaanpak?’ wekte onze interesse en viel uiteindelijk ook in de prijzen." Lore werkte samen met Narrata, centrum voor leesbevordering voor het uitwerken van haar bachelorproef in het kader van de opleiding Basisonderwijs. In de werking van Narrata zit diversiteit verweven in alle leesbevorderingsprojecten. Dat triggerde Lore enorm. Ze ploeterde zich doorheen heel wat inzichten rond diversiteit en voorlezen en werkte een omvangrijk lespakket uit waarin verschillende ontwikkelingsdoelen een plek krijgen. Niet alleen taal, maar ook wetenschappen, wiskunde en andere vakdoeleinden krijgen aandacht. Alles vertrekkend vanuit het boek 'Hadden de Grieken al raketten' van Govert Schilling. Een uitgebreid pakket voor de derde graad met tal van didactische werkvormen. AanpassingTijdens haar laatstejaarsstage testte Lore haar ontwerp zelf uit in een school. "Het was leuk en verrijkend om eens op een andere manier les te geven", zegt Lore. "Je voelde ook het enthousiasme van de kinderen. Wel een beetje spijtig dat ik door tijdsgebrek niet de volledige les hebben kunnen uittesten." Het pakket is immers bruikbaar voor verschillende lestijden. Intussen is Lore aan de slag als leerkracht in de scholengemeenschap KBAO in Neeroeteren. "Ik hoop vooral leerkrachten enthousiast te maken om ook eens met deze manier van werken aan de slag te gaan. Zelf toepassen op school is moeilijk als deze manier van lesgeven nog niet geïntegreerd is in de lesaanpak. Anderzijds hoeft het roer niet meteen helemaal omgegooid te worden. Leerkrachten kunnen deze manier van werken ook uittesten in een kleinschaliger projectje dat misschien maar één of meerdere lesuren in beslag neemt. Leerkrachten voldoende tips, lessuggesties en zeker ook voldoende 'goesting’ bezorgen om deze manier van werken uit te proberen lijkt, mij voorlopig het hoofddoel." Lore kreeg ontzettend veel positieve reacties op haar lezing. Ze boeide het publiek met lessuggesties en veel boekentips. Ze beseft dat deze manier van lesgeven een stevige aanpassing vraagt van leerkrachten. "Eindtermen en leerplandoelen koppelen aan geschikte verhalen en leeractiviteiten, is een hele klus. Het vraagt een kritische blik op de handleidingen en bestaande methodes. Vaak schuilt namelijk nog het idee dat ‘de boekjes correct ingevuld moeten worden’. Toch lijkt deze manier van werken mij een zeer goede kans om een frisse wind te laten waaien in het onderwijs. Een goede manier om in te spelen op de 21ste-eeuwse vaardigheden die kinderen vandaag de dag nodig hebben", besluit Lore. Het publiek luisterde met veel aandacht naar deze zinvolle uiteenzetting.

https://www.narrata.be/verhalen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer