© rr

FLEX-leerlingen pakken zwerfvuil aan

Leopoldsburg

In het kader van een duurzame leer- en leefomgeving zijn de leerlingen van de FLEX-campus gestart met opruimacties in de eigen schoolomgeving. Wekelijks wordt in een beurtrol van een klas verwacht dat ze een kwartiertje het zwerfvuil opruimen op de speelplaats, de fietsenstalling en de omgeving van de campus. De leerlingen krijgen hiervoor handschoenen en grijpertjes ter beschikking. Ook werd er deelgenomen aan de zwerfvuilactie straat.net waardoor de onmiddellijke omgeving buiten de schoolpoorten een beurt kreeg. sb

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer