©  BELGA

Groot ‘ventilatieplan’ voor alle publiek toegankelijke plaatsen op komst

De federale regering heeft een akkoord over een nieuw ventilatieplan voor alle publiek toegankelijke plaatsen, waaronder cafés, restaurants, cinema’s, theaters en fitnesszaken. Dat bericht De morgen.

gjsBron: BELGA

De regering wil een van de voornaamste lessen van de pandemie - het belang van gezonde binnenlucht - meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen Covid, maar ook om andere luchtwegproblemen of de griep te vermijden.

“Ik ben heel blij dat we een akkoord hebben in de regering over een wettelijk kader waarbij alle publiek toegankelijke plaatsen verplicht worden om, om te beginnen, hun luchtkwaliteit te blijven monitoren. Ze moeten allemaal een CO2-meter hebben”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Risicoanalyse

Elke uitbater van een publiek toegankelijke plaats zal ook gevraagd worden om een risicoanalyse uit te voeren. Als op basis van de risicoanalyse blijkt dat de luchtkwaliteit niet gegarandeerd is, dan wordt aan de uitbater gevraagd om een actieplan op te stellen. 

Vandenbroucke voorziet twee streefnormen. Niveau A, dat overeenkomt met een CO2-concentratie lager dan 900 ppm (deeltjes per miljoen). Er moet dan ook ventilatie en/of luchtzuivering voorzien worden van minstens 40 m³ per uur per persoon. En Niveau B: een CO2-concentratie lager dan 1.200 ppm of een ventilatiedebiet van minstens 25 m³ per uur per persoon. 

Van zodra het nieuwe ventilatieplan in werking treedt - normaal nog dit voorjaar - krijgen alle uitbaters in de sectoren van de horeca, de cultuur, de sport en het nachtleven 12 maanden om hun huiswerk te maken. Vanaf 2025 zullen ze ook verplicht worden om bezoekers te informeren over hun luchtkwaliteit.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer