De eerste mezenkastjes kregen een plaats in het speelbos, het Joekelbos in Opglabbeek. © roger dreesen

Eerste 100 mezenkastjes in strijd tegen de processierups

Oudsbergen -

Oudsbergen hangt over haar hele grondgebied 100 nestkastjes voor mezen op in de strijd tegen de eikenprocessierups. Koolmezen, pimpelmezen en andere mezensoorten zijn de natuurlijke vijand van de processierups en de gemeente hoopt deze plaag op een ecologische manier in te dijken.

De eerste mezenkastjes kregen deze namiddag een plaats in het Joekelbos. “Hier in het speelbos en langs het toeristisch fietsroutenetwerk willen we deze milieuvriendelijke aanpak eerst uitproberen”, zegt schepen Sara Nies. Het idee om mezen en pimpelmezen in te zetten tegen de processierups past in het gemeentelijk duurzaamheidsplan. De gemeentelijke technische dienst heeft de eerste 100 nestkastjes gemaakt.

Schepen voor milieu en duurzaamheid Sara Nies : “Om het aantal nestkastjes te bepalen is er een bomeninventaris. Want het is net op die zomereiken dat de eikenprocessierups zijn voedsel vindt.” De 100 kastjes zijn mogelijk onvoldoende om de rupsen te bestrijden. De gemeente hoopt door nestkastjes voor mezen op te hangen twee keer haar voordeel te doen. “Als de mezen de processierups in toom kan houden moet de gemeente geen geld uitgeven aan andere bestrijdingsmiddelen, die sowieso duurder uitvallen. Mezen zijn ook veel milieuvriendelijker dan de chemische bestrijdingsmiddelen en het wegzuigen van de processierupsennesten. Die aanpak kost tot 30 000 euro aan sproeimiddelen en de inzet van twee werknemers full time en dat minstens voor drie weken”, zegt burgemeester Marco Goossens.

Dat mezen wel degelijk kunnen helpen tegen processierupsen werd aangetoond door een Nederlandse studie. De gemeente kan rekenen op steun van het LIFE-project van de Europese Unie. “In Nederland kon men het aantal nesten processierupsen met 80 procent terugdringen, enkel als je de juiste natuurlijke vijanden van de rupsen aantrekt. In die studie was er wel sprake van veel meer soorten vijanden dan alleen mezen. Er werden ook gewag gemaakt van insecten zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. En naast mezen rekenden ze ook op andere vogels die deze rupsen op het menu hebben”, besluit Sara Nies. Afwachten of onze mezen het hier kunnen bolwerken. RDr

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio