©  rr

Creg waarschuwt voor bijkomende energiefactuur van 750 miljoen euro

De federale energiewaakhond Creg heeft in de Kamercommissie Energie gewaarschuwd dat de noodzaak voor 1.000 megawatt extra capaciteit om in 2026 het licht te laten branden, ons land nog eens 750 miljoen euro extra dreigt te kosten.

Bron: BELGA

In de Kamercommissie Energie gaf het directiecomité van de Creg tekst en uitleg bij hun advies van 1 februari over het ‘voorstel van veilingparameters in het netbeheerdersverslag van Elia voor de Y-4 veiling in 2022 met leveringsperiode 2026-2027’. In dat verslag becijfert hoogspanningsbeheerder Elia hoeveel productiecapaciteit nodig is om in de winter van 2026-2027 voldoende stroom te kunnen leveren.

Over die cijfers van Elia had de Creg begin februari een kritisch rapport opgesteld. Bedoeling was om het intern te houden, maar het lekte toch uit. Volgens de Creg zou uit de cijfers van Elia moeten blijken dat in vergelijking met de winter van 2025-2026 er minstens 1.000 MW extra capaciteit nodig zou blijken. In het geval de regering vasthoudt aan de kernuitstap zou dat neerkomen op de bouw van 1 tot 2 extra gascentrales bovenop de twee centrales waartoe al is beslist. Tegelijk was er volgens de Creg nood aan extra informatie van Elia om als regulator daarover te kunnen oordelen.

Extra gascentrales

Intussen kreeg de Creg bijkomende info van Elia, maar nog steeds onvoldoende, aldus Andreas Tirez, lid van het directiecomité van de regulator. “De bijkomende info van Elia is niet van die aard dat we ons voorstel moeten aanpassen”. Met andere woorden: uit de inschatting van Elia zou volgens de regulator blijken dat er nood is aan 1.000 MW extra capaciteit. “We blijven er bij dat dit kan leiden tot één of misschien twee extra gascentrales”, aldus Tirez.

Nog volgens de Creg zou 1.000 MW extra capaciteit ondersteunen de consument opzadelen met “een bijkomende kost van 750 miljoen euro over een periode van 15 jaar”. Tirez: “Potentieel staan dergelijke bedragen dus op het spel. Van waar komt die 1.000 MW?”.

De Creg dringt daarom aan op bijkomende informatie door Elia, in het bijzonder over de klimaatjaren waarop de hoogspanningsbeheerder zich baseert om zijn berekeningen te maken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer