©  Kristof Vadino

Frank Robben neemt ontslag bij Gegevensbeschermingsautoriteit

Topambtenaar Frank Robben heeft zijn ontslag aangeboden als lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat bericht de krant Le Soir maandag. In een reactie zegt Robben dat hij zichzelf niets kan verwijten, maar zich terugtrekt om te vermijden dat België zou gedagvaard worden voor het Europees Hof van Justitie.

evdgBron: BELGA

De Europese Commissie lanceerde in juni vorig jaar een inbreukprocedure tegen België over de onafhankelijkheid van de GBA. Ze beschouwt sommige leden niet als “vrij van invloed van buitenaf”, omdat ze “ofwel verslag moeten uitbrengen bij een beheerscomité dat afhankelijk is van de Belgische regering, ofwel hebben deelgenomen aan overheidsprojecten voor de opsporing van COVID-19-contacten, ofwel lid zijn van het Comité voor Informatieveiligheid”. Toen lekte uit dat vooral Robben geviseerd zou worden. 

Robben heeft effectief verschillende petten op in het crisisbeheer van de coronapandemie, merkt Le Soir op. De zestiger, die sinds 1991 aan het hoofd van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid staat, is de drijvende kracht achter tal van digitale toepassingen bij de overheid, zoals het eHealth-platform, en hij is de man achter de vzw Smals, een IT-dienstverlener in de Belgische sociale sector. Tijdens de coronapandemie tekende Robben in die hoedanigheid bijvoorbeeld het contactonderzoek uit. Maar Robben is dus ook extern lid van het Kenniscentrum van de GBA, een van de vijf organen binnen de voormalige Privacycommissie. 

Dagvaarding vermijden

In zijn ontslagbrief aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux benadrukt Robben dat hij als lid van de GBA steeds gehandeld heeft “in volledige onafhankelijkheid”. Maar met zijn ontslag wil hij vermijden dat België zou gedagvaard worden door het Europees Hof van Justitie, klinkt het. 

“In de voorbije jaren heb ik gevochten voor een krachtige bescherming van onze privacy, in een verantwoord evenwicht tussen alle grondrechten. Ik heb dit altijd gedaan in totale onafhankelijkheid”, voegt Robben eraan toe in een perscommuniqué.

Volgens Robben heeft hij als extern lid van het Kenniscentrum “mogelijke belangenconflicten altijd strikt vermeden”. “Ik betreur de verkeerde voorstellingen die in de publieke opinie hierover zijn gerezen. Ik kan mezelf niets verwijten en blijf bezorgd om de toekomst van de GBA. Tegelijk wens ik echter België niet gedagvaard te zien voor het Europees Hof van Justitie omwille van een vermeend gebrek aan onafhankelijkheid van de GBA.”

“Ik blijf de overtuiging trouw dat de GBA alle grondrechten in de Belgische Grondwet en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet verdedigen. Daarom heb ik de voorbij jaren mijn multidisciplinaire expertise voortdurend ingezet voor de bescherming van onze privacy, met respect voor sociale bescherming, performante gezondheidszorg, doeltreffende justitie, enzovoort”, aldus Robben.

Meer over Europees Hof van Justitie

Aangeboden door onze partners