GEMEENTERAAD: Vraagtekens bij imposant kunstwerk Bosland:“Volledige rekening dreigt bij Lommelaren te komen”

Geert Van Baelen

Verkeer: De gemeenteraad boog zich over een snelheidsverlaging van 70 naar 50 km per uur op het volledige tracé van de Koning Leopoldlaan, Lutlommel en Leuken. “Een ingreep die de veiligheid voor de fietsers moet verhogen. Er komt geen tonnagebeperking en de baan blijft een voorrangsweg”, schetste schepen Sophie Loots (CD&V). Oppositieraadslid Carine Creemers (Samen Vooruit) vond dit geen goede ingreep op deze belangrijke verbindingsweg met Pelt. “Op de problematische stukken geldt nu al een snelheidsbeperking, terwijl op de andere delen nauwelijks ongevallen gebeuren. Dit is onnodig vertragen.” Loots sprak dit tegen. “Met deze aanpassing op een traject van slechts 2,7 km verhogen we drastisch de veiligheid en leefbaarheid.”

Boslandkunst: Samen Vooruit plaatste vraagtekens bij het imposante kunstwerk dat een Bosland-poort zal vormen aan de omgeving van De Soeverein. “Het gaat om een project van meer dan 600.000 euro waarvoor nog geen concrete subsidietoezegging bestaat. Was er beter niet gewacht op erkenning als Nationaal Park waarmee we veel gemakkelijker in aanmerking zouden komen voor subsidies”, wou Kris Verduyckt (Samen Vooruit) weten. “Nu dreigt de volledige rekening bij de Lommelaren terecht te komen.” Schepen Joris Mertens (CD&V) verdedigde de aanpak. “Op verschillende niveaus zijn subsidietrajecten lopende. Om hier aanspraak op te maken moest er wel eerst een volledig dossier zijn. Een werk van deze uitstraling trekt heel veel mensen aan en geeft zo een return naar de hele gemeenschap, zoals lokale horeca. Zelfs zonder subsidie is dit een verantwoorde uitgave.”

Schoolcheques: Oppositieraadslid Sooi Van Limbergen (PVDA) deed het voorstel om schoolcheques in te voeren. “Hiermee kunnen we gezinnen helpen om de schoolfactuur te drukken.” Schepen Nancy Bleys (CD&V) gaf een uitvoerige uitleg over hoe Lommel kwetsbare gezinnen ondersteunt. “In september 2020 hebben we in volle coronacrisis het schoolchequesysteem uitgerold en geëvalueerd. De conclusie was dat we er te weinig doelgericht mee kunnen werken. We verkiezen maatwerk op gezinsniveau. Een algemene schoolcheque is hiervoor niet het geschikte instrument.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer