Coronacommissaris geeft duiding bij barometer: “Ook maatregelen in sectoren die er niet onder vallen”

Coronacommissaris Pedro Facon heeft maandag meer duiding gegeven bij de totstandkoming van de coronabarometer. Hij benadrukte daarbij dat die barometer niet mag leiden tot automatische beslissingen, maar dat er “steeds een bredere analyse gemaakt moet worden”.

jvh

“We hebben eerst een reconstructie gemaakt van alle maatregelen die de afgelopen 18 maanden door het Overlegcomité genomen werden”, aldus Facon. “Daarna hebben we advies gevraagd aan de expertengroep GEMS, en overlegd met verschillende bedrijfssectoren. Finaal waren er 250 mensen betrokken bij dat overleg, goed voor 20 vergaderingen op 14 dagen tijd. Eind deze week zullen we trouwens opnieuw overleggen met die sectoren over het eindresultaat.”

DE KERN. de coronabarometer in de eerste plaats een marketinginstrument is

“Zo’n barometer samenstellen is moeilijk”, erkende Facon. “Naarmate deze epidemie zich afspeelde, zijn we gaan beseffen dat er steeds een brede evaluatie van de situatie nodig is: niet alleen epidemiologisch, maar ook wat de situatie in de gezondheidszorg is, of in de testcentra. Maar we moeten ook kijken naar de motivatie van de bevolking, de haalbaarheid van de handhaving, of naar de feedback van lokale niveaus. Beslissen over maatregelen mag door deze barometer geen automatisch mechanisme worden: er moet steeds een analyse gemaakt worden. Bijvoorbeeld over het effect van de omikronvariant, die zorgt voor relatief minder ziekenhuisopnames: hoe brengen we dat in rekening?”

“Het Overlegcomité heeft beslist om de barometer te beperken tot drie domeinen: publieksevenementen, horeca, en vrijetijdsactiviteiten in groep (cultuur, jeugd, sport)”, aldus Facon. “Dat weerspiegelt al een belangrijk deel van onze samenleving. Maar het feit dat er voor bepaalde sectoren geen barometer is, betekent niet dat daar geen maatregelen genomen kunnen worden.”

“Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten, en tussen statisch en dynamisch. Daarbinnen bestaan dan telkens een aantal parameters, op basis van het gedrag van de deelnemers (al dan niet mondmaskerplicht, al dan niet met CTS) en op basis van de verplichtingen voor de organisatoren (wat betreft luchtkwaliteit, crowd management, en capaciteit).”

“Wie die parameters gaat controleren? We hebben afgesproken dat alle administraties en inspectiediensten op korte termijn overleg zullen plegen. Dan zullen we afstemmen hoe de controle zal gebeuren.“

 

 ©  Coronacommissariaat

Meer over Coronavirus

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's