© Eric Bervoets

De weg vooruit in Oudsbergen

Oudsbergen -

Op vrijdag 21 januari overhandigde UNIZO Oudsbergen het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid alsook het relanceplan voor de heropleving van lokale economie aan het gemeentebestuur van Oudsbergen.

Eric Bervoets

Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven. Met impact op ieders zaak. UNIZO zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming. UNIZO Oudsbergen gaf het gemeentebestuur de nodige input voor de heropleving van de lokale economie.Thema's die in het dossier aan bod komen zijn o.a. toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening. Verder wil het UNIZO-bestuur ook terugblikken en de aandacht vestigen op de ondernemersprioriteiten die werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur."Wij vroegen om een krachtig economisch beleid te voeren, met ruimte voor ondernemers en een gezond fiscaal beleid. Met lokale aankopen, gezellige handelscentra en een vlotte bereikbaarheid in de gemeente.“We zien alvast duidelijke wijzigingen in het beleid. Het gemeentebestuur maakt werk van ons charter dat we in 2018 hadden afgesloten. We kunnen dan ook besluiten dat het tussentijds rapport zeker positief is, maar er is nog werk aan de winkel”, aldus Barbra Dreesen, voorzitter van UNIZO Oudsbergen.“Vanuit de gemeente zijn we opgetogen met de positieve bemerkingen die we hebben ontvangen vanuit UNIZO Oudsbergen. Als gemeente hebben we een duidelijke visie waarin het ondernemerschap een belangrijke rol speelt. We willen Oudsbergen klaarstomen voor de komende 30 jaar met tal van innovatieve projecten zoals een duidelijke citymarketing, een ondernemersacademie maar ook de aanpak van wegenwerken hoort daarbij”, zegt An Knoops, schepen van lokale economie.Ook burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen reageerde met de positieve boodschap dat de ondernemersbelastingen voor de komende 3 jaar met zekerheid niet zullen verhogen. UNIZO Oudsbergen zal dan ook verder toezien op de uitvoering van haar prioriteiten en staat ter beschikking van het gemeentebestuur om hierbij, indien mogelijk, steun te verlenen.Het volledige rapport staat op www.unizo.be/oudsbergen

http://www.unizo.be/oudsbergen

Aangeboden door onze partners

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio