©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

CD&V-wetsvoorstel om kerncentrales van de vierde generatie mogelijk te maken

CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Servais Verherstraeten hebben een wetsvoorstel ingediend  om de bouw van kerncentrales van de vierde generatie mogelijk te maken. Het gaat om de uitvoering van een stelling goedgekeurd op het ‘Power-On’-congres van december.

mtmBron: BELGA

“CD&V kijkt met open blik en zonder taboes naar de technologische vooruitgang in de energieproductie. De vierde generatie kernreactoren en de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren (de zogenaamde SMR’s, nvdr.) kunnen in de toekomst deel uitmaken van een duurzame energietransitie”, licht Dierick toe. “Op het vlak van innoverende kernindustrie is ons land zelfs een autoriteit op wereldniveau. Het zou gek zijn om die jarenlang opgebouwde expertise niet te benutten of te stimuleren”, vult Verherstraeten aan. 

Het CD&V-voorstel wil de bouw van een nieuwe nucleaire centrale bestemd voor elektriciteitsproductie opnieuw mogelijk maken. Het is niet de bedoeling dat een nieuwe nucleaire centrale wordt gebouwd met technologie van de huidige generatie kerncentrales. Een nieuwe centrale op basis van nieuwe generaties nucleaire technologie, zoals de vierde generatie, kan voor CD&V wel. 

Met het voorstel zou de regering per KB technologische voorwaarden vastleggen, die binnen de zes maanden vanaf de inwerkingtreding door de Kamer moeten worden bekrachtigd. De regering bezorgt aan de Kamer de wetenschappelijke argumentatie. Op die manier kan een parlementair debat plaatsvinden. 

De bestaande juridische voorwaarden rond de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen blijven nog van kracht. 

Ten slotte voorziet het wetsvoorstel in de oprichting van een federale adviesraad voor de ontwikkeling van nucleaire centrales van de vierde generatie en kleine modulaire kernreactoren.

Meer over CD&V

Aangeboden door onze partners