Na de aanleg van de nutsleidingen start de aannemer met de heraanleg van riolering en wegen.  © Roger Dreesen

Ook in 2022 verkeershinder op en rond industrieterrein Opglabbeek

Oudsbergen -

Het verkeer op en rond het bedrijventerrein in Opglabbeek zal ook het komende jaar hinder ondervinden van wegenwerken. “Via onze bereikbaarheidsadviseur die bedrijven over de werken via digitale nieuwsbrieven informeert, willen we het verkeer vlotter laten verlopen. Ook plaatsen we ANPR-camera’s in kader van veiligheid en inbraakpreventie”, zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V).

Het voorbije jaar waren er verkeersproblemen op en rond het industrieterrein in Opglabbeek. Vooral te wijten aan ingrijpende werken op de industriezone. “Ook het verkeer op omliggende aanrijroutes, op de Weg naar Zwartberg en de Weg naar Meeuwen, ondervindt dagelijks grote hinder”, vertelt burgemeester Goossens.

Vandaag zijn nutsbedrijven Fluvius, De Watergroep, Proximus, Telenet zo goed als klaar met de vernieuwing van de ondergrondse distributienetten. “In april kan er fasegewijs gestart worden met de installatie van de nieuwe led-straatverlichting”, zegt burgemeester Marco Goossens.

Bereikbaarheidsadviseur

Om een vlottere verkeersafwikkeling te garanderen, gaat men frequenter digitale nieuwsbrieven bedelen, en dat op maat van de bedrijven. “Communicatie is erg belangrijk. Het digitaal infopakket is gratis en bevat alle bereikbaarheidsinfo die het bedrijf verder kan verspreiden naar medewerkers, leveranciers en haar klanten”, vertelt bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx.

Momenteel kan het verkeer in één richting langs de werfzone rijden. “Er is een tijdelijke rijstrook aangelegd. Soms zal het verkeer via een alternatieve route het bedrijventerrein oprijden of verlaten”, duidt Goossens.

Ook fietsen op en naar het bedrijven terrein kan in de toekomst comfortabeler via gescheiden dubbelrichtingsfietspaden met aan elk kruispunt fietsoversteekplaatsen. “Het kruispunt van de Industrieweg-Noord met de Nijverheidslaan, aan Bewel-Hoogmartens-Jansen-Theissen wordt een rotonde. Andere kruispunten krijgen een voorsorteerstrook”, aldus Goossens.

Bushaltes

Fluvius voorziet in de uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel over het volledige bedrijventerrein. “Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, vernieuwt men de hele rijbaan. De Industrieweg-Noord krijgt een nieuwe rijweg in beton. In samenspraak met De Lijn investeert de gemeente ook in de bestaande bushaltes. Opglabbeek Bewel en ook Scania krijgen een bushaven en er komen bijkomende haltes.

Half april 2021 ging aannemer Willemen Infra van start met de riolerings- en wegenwerken. “Enkele kruispunten en delen van de rijweg zijn ondertussen al vernieuwd. De werken op het bedrijventerrein duren nog tot eind 2022. Dit project wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zij subsidiëren voor 9.054.045 euro.”

(rdr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer