Joachim Coens. 

Joachim Coens. ©  BELGAIMAGE

 

Joachim Coens: “Onze samenleving ontrafelt, maar dat is gelukkig geen onomkeerbaar feit”

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de ontrafelende samenleving “weer beetje bij beetje aan elkaar vastlijmen”, zo zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Dat moet onder meer gebeuren door “gezond verstand te brengen in ons gezondheidsbeleid”.

edm

Volgens Joachim Coens zit de samenleving slecht in haar vel, “en dat is niet alleen te wijten aan corona”. “De bubbels waar het virus ons in dwong, zijn zich al veel langer aan het vormen”, meent hij. Volgens Coens zijn het symptomen van een samenleving die ontrafelt, en die we “beetje bij beetje weer aan elkaar moeten vastlijmen”.

“Ten eerste pakken we de ontrafeling aan door gezond verstand te brengen in ons gezondheidsbeleid, zodat we eindelijk ons sociaal leven terug kunnen opbouwen”, aldus de CD&V-voorzitter, die onder meer verwijst naar de vrijdag afgeklopte coronabarometer. “Als we de bubbels willen doorprikken, dan moeten we mensen nu de kans geven om elkaar voluit terug te zien, om bij elkaar te zijn. Bij vrienden en familie, maar ook in verenigingen en buurten. Het leven moet heropstarten.”

“Ten tweede zullen we het inkomen van gewone mensen veiligstellen. Want of je dat nu goed vindt of niet, je telt niet mee als je geen geld hebt in deze samenleving”, klinkt het verder. “De facturen voor elektriciteit, water, voeding, huisvesting, worden steeds hoger. Een dak boven ons hoofd, eten op tafel: al die zaken die normaal zouden moeten zijn, zijn dat voor veel mensen vandaag niet meer.”

Coens verwijst ook naar de lange wachtlijsten voor sociale woning. “Ik word kwaad als ik dan sommige uitspraken van collega’s hoor. Ik hoor hen een sociale woning een win for life noemen, terwijl ze champagne drinken op hun congres. Ik durf hen zeggen dat geen enkele win for life-winnaar op de eindeloze wachtlijst staat. Er zijn meer sociale woningen nodig omdat elke mens een deftig dak boven zijn hoofd verdient, en de middelen die ervoor voorzien zijn moeten daarvoor aangewend worden”, meent hij.

Een beter inkomen voor iedereen wil zijn partij bekomen door beleid op korte termijn (“een deftige job voor iedereen en een garantie op een deftig pensioen”), maar ook door bijsturing van het globale kapitalisme. “De groei mag niet bij enkelen zitten, de verdeling moet naar de brede samenleving gaan. Een deel van de winst moet altijd naar de gemeenschap gaan, naar buurtwerking, naar cultuur die ontmoeting stimuleert.”

Kleuter Dean

“Ten slotte moeten mensen zich ook veilig voelen. Veiligheid gaat ruim: het is weten dat je fysiek veilig bent, maar ook dat je een veilige toekomst tegemoet gaat. Klimaatopwarming vormt hier zeker een grote uitdaging”, aldus Coens, want “het zijn de gewone mensen die eerst zullen lijden onder de klimaatopwarming”.

En het is ook veilig kunnen opgroeien, benadrukt Coens, met een verwijzing naar wat kleuter Dean overkwam. “Het verhaal van Dean is er één van het gerecht en de gevangenis, maar ook één van drugproblematiek, psychiatrische opvang en buurtbetrokkenheid. Het is ook het voorbeeld van een samenleving waarin de plaats waar je wieg staat wél bepalend is voor je toekomst.”

“Onze samenleving ontrafelt, maar dat is gelukkig geen onomkeerbaar feit. We kunnen en we moeten als christendemocraten tegen die ontrafeling ingaan”, besluit hij. “We willen de rafels, de draden opnieuw samenbrengen en ervoor zorgen dat mensen elkaar terug kunnen vinden en elkaar steunen. Dat ze opnieuw samen voor een gemeenschappelijk positief doel opkomen in plaats van elkaar te vinden in negativiteit.”

Meer over CD&V

Aangeboden door onze partners