©  ISOPIX

 

Voor nucleaire waakhond is verlenging van twee jongste kerncentrales mogelijk

Volgens het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is een verlenging van de twee jongste kernreactoren mogelijk, toch wat veiligheid betreft. Maar Engie moet wel mee willen.

jvt

Vlak voor het kerstreces besliste de federale regering om de mogelijkheid voor het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales – het zogenaamde plan B – verder uit te zoeken. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had daar zeer sterk op aangedrongen. Aan het FANC werd gevraagd om de veiligheid te bestuderen. In de nota die federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) begin december op de regeringstafel had gelegd, zat anders ook al een rapport van het FANC. Daarin stond dat een verlenging “te laat (komt) om de bevoorradingszekerheid mee te verzekeren in de winter van 2025-2026”.

Maar in zijn nieuwe rapport komt het FANC verrassend genoeg tot een andere conclusie: wat veiligheid betreft, kan een verlenging namelijk wel. Volgens het FANC is het wel cruciaal dat er nog “in het eerste trimester van 2022 een duidelijke beslissing wordt genomen door de regering over het al dan niet activeren van plan B.” Vervolgens is het aan het energiebedrijf Engie, de eigenaar van de kerncentrales, om te bepalen of ze willen investeren.

En daar knelt nog altijd het schoentje. Het FANC heeft vorige week nog overleg gehad met Engie. Maar het bedrijf vindt het – zo staat ook in het rapport – “niet efficiënt” om verder te werken aan plan B zolang de regering geen definitieve beslissing heeft genomen over de kernuitstap. Die is gepland voor 18 maart.

Verbeteringen

Volgens het FANC zijn er voor de twee jongste reactoren, Doel 4 en Tihange 3, weliswaar nog een aantal veiligheidsverbeteringen nodig. De waakhond maakt wel een onderscheid tussen de “noodzakelijke vereisten” die nodig zijn vóór een eventuele uitbatingsverlenging in 2025, en de “mogelijke aanpassingen” die eventueel na 2025 kunnen worden gerealiseerd. “Deze nieuwe timing vereist wel een aanpassing van deze regelgeving.” Er zal in elk geval een milieueffectenrapport nodig zijn. Het FANC vraagt hiervoor dezelfde werkwijze te volgen die momenteel loopt voor de regularisatie van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2.

Voor het FANC moet de verlenging van de Doel 4 en Tihange 3 voor minstens tien jaar gelden. Bovendien zijn er nog andere aspecten dan veiligheid. Zo moet er wel voldoende personeel in de kerncentrales beschikbaar zijn om een verlenging te organiseren. Tegelijkertijd moeten de overige vijf centrales ontmanteld worden en moet het radioactief afval geborgen worden.

Case closed?

Georges-Louis Bouchez heeft het rapport alvast enthousiast onthaald. “Onze standpunten zijn niet dogmatisch. We laten ons leiden door wetenschap en techniek. Ons land moet de goede strategische keuzes maken”, tweette de MR-voorzitter maandagavond. Petra De Sutter, vicepremier voor Groen, reageerde ook via sociale media op het rapport. Zij trekt heel andere conclusies dan Bouchez. “Veiligheidscriteria verlagen of noodzakelijke veiligheidswerken uitstellen voor een van de meest complexe industriële installaties is niet aan de orde”, schrijft De Sutter. “Bovendien stelt het FANC dat ook Engie partner moet zijn. Engie stelt in zelfde (!) nota geen kandidaat te zijn. Case closed.”

Maar Bouchez leest het rapport duidelijk anders, voor hem is het allesbehalve case closed. “Engie heeft laten weten dat ze het zullen doen als we het vragen”, zegt Bouchez. Terwijl De Sutter er op haar beurt op wijst dat er voor een verlenging “extra en dure investeringen nodig zijn”.

Maar het Fanc stelt ook voorwaarden: “Om alles tegen 2025 in orde te krijgen, is het in de eerste plaats noodzakelijk dat de regering nog in het eerste trimester van 2022 een duidelijke beslissing neemt, maar ook dat er een globale aanpak met alle betrokken actoren wordt uitgewerkt.”

Engie heeft al laten verstaan dat ze een verlenging van de reactoren niet ziet zitten.

Meer over Energie

Aangeboden door onze partners