©  Sebastian Duda - Fotolia

Drugsonderzoek Sky: 18 maanden cel geëist voor ex-ziekenhuismedewerkster die info lekte aan crimineel milieu

Het openbaar ministerie heeft vrijdag achttien maanden cel en 6.000 euro boete gevorderd voor een voormalige ziekenhuismedewerkster uit Borgerhout die informatie uit het rijksregister had doorgespeeld aan het criminele milieu. “Het was nooit mijn bedoeling om een bijdrage te leveren aan een criminele organisatie. Ik ben naïef geweest”, vertelde Femke G. (25) aan de rechtbank.

Bron: BELGA

De vrouw werd in maart 2021 opgepakt in de nasleep van Operatie Sky. Ze had door haar functie als administratief bediende in een ziekenhuis van ZNA toegang tot het rijksregister en had op vraag van Jesse A. (26) het adres opgezocht van een man met een specifieke functie in de Antwerpse haven.

Jesse A. had die man tot driemaal toe benaderd en had hem ook een cryptofoon in zijn handen gestopt. De havenarbeider had telkens aangifte gedaan en was nooit ingegaan op het aanbod om voor het drugsmilieu te werken.

“Het lijkt onschuldig om dergelijke informatie door te geven, maar het kan veel ellende veroorzaken. In het slechtste geval krijgt de betrokkene een brandbom of een granaat tegen zijn voorgevel gegooid”, zei de procureur.

Naast Jesse A. zaten ook Giorgi en Gianni F. in de groepschat waarvan de politie de berichten kon meelezen. Ze opereerden volgens de procureur onder de schuilnamen ‘Flipke’, ‘Python’ en ‘Kwik’ en hielden zich vooral bezig met het benaderen van havenpersoneel.

De procureur vorderde voor het trio twee jaar cel 8.000 euro boete. Voor Bo G., die met Jesse A. was meegereden naar de havenarbeider, werd achttien maanden cel en 6.000 euro boete geëist. De feiten werden gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen.

De advocaten van Femke G. voerden aan dat zij naïef was geweest: ze kende Jesse A. uit het uitgaansmilieu en had de gevraagde info te goeder trouw aan hem doorgespeeld. “Ze heeft er nooit bij stilgestaan wat de bedoeling kon zijn en heeft er ook nooit geld voor ontvangen”, stelden meesters Pieter Filipowicz en Chantal Van den Bosch. Van misbruik van vertrouwen of van schending van het beroepsgeheim was volgens hen geen sprake. “Ze is niet eens gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Ze heeft ook nooit wetens of willens deel willen uitmaken van een criminele organisatie.”

Jesse A. werd geronseld door een Marokkaan die hij in het uitgaansleven had leren kennen. Nadat hij de info van Femke G. had gekregen, had hij eerst de verkeerde man opgezocht: iemand met dezelfde naam als de havenarbeider, maar die geen uitstaans met de haven had. “Hij heeft die man, of de havenarbeider nooit bedreigd. Hij heeft alleen maar gezegd dat iemand contact met hem zou opnemen via de cryptofoon. Mijn cliënt weet dat hij fout is geweest. Wij voeren geen betwisting over het lidmaatschap aan de criminele organisatie, wel over het misbruik van vertrouwen en de schending van het beroepsgeheim, want hij is daar evenmin aan gehouden.”

De procureur stelde vervolgens zich niet te zullen verzeten tegen een eventuele herkwalificatie van schending van het beroepsgeheim naar het illegaal delen van info uit het rijksregister, waarin de verdediging van Femke G. en Jesse A. zich konden vinden.

De verdediging van de drie andere beklaagden pleitten de vrijspraak. Bo G. ontkende iedere betrokkenheid bij de feiten: hij was met Jesse A. naar de ‘verkeerde’ havenarbeider gereden, maar wist niet waarom of wat er gezegd werd tussen beide. De advocaten van Giorgi en Gianni F. voerden aan dat het niet vaststaat dat zij achter ‘Python’ en ‘Kwik’ schuilgaan en hadden deelgenomen aan de groepschat.

Vonnis op 28 januari.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer