Groen zwaailicht moet (vrijwillige) brandweerlui vrije baan geven

De parlementsleden van de Kamercommissie Mobiliteit vragen dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) een proefproject opzet, waarbij vrijwillige brandweerlui een groen zwaailicht mogen gebruiken om vlotter door het verkeer te geraken.

Werner Rommers

In ons land zijn zo’n 12.000 brandweervrijwilligers actief. Wanneer ze worden opgeroepen, haasten ze zich met hun eigen auto naar de brandweerkazerne, om van daaruit met de brandweerwagen uit te rukken. Door het steeds drukkere verkeer is het vandaag de dag echter geen evidentie om vlot tot aan de kazerne te geraken.

“Het hoffelijkheidslicht – in Canada wordt hiervoor een groen zwaailicht zonder sirene gebruikt – maakt brandweervrijwilligers herkenbaar in het verkeer, wat andere weggebruikers dan de kans geeft om hen vrije baan te geven”, aldus Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen. “Doordat brandweerlui zo vlotter tot aan hun kazerne geraken, kunnen ze ook sneller levens redden.” Pillen beklemtoont wel dat het groen zwaailicht geen vrijgeleide is: “Brandweerlui moeten onderweg naar de kazerne nog steeds de wegcode volgen.”

Om de invoering voor te bereiden, vragen de parlementsleden van de Kamercommissie Mobiliteit nu aan mobiliteitsminister Georges Gilkinet om een proefproject met het hoffelijkheidslicht op te zetten, “idealiter gebeurt dat zowel in een landelijke als meer stedelijke hulpverleningszone”, aldus nog Pillen, die het wetsvoorstel indiende.

Om eventueel misbruik van het groene zwaailicht tegen te gaan, kan ook worden getest om het licht enkel vanop afstand te activeren, bijvoorbeeld door de brandweercommandant. (wer)

Meer over Brandweer

Aangeboden door onze partners