© Elien Vanhaekendover

Provincie investeert 100.000 euro in dierenasielen: vzw Poezenpootjes Geetbets ontvangt 2.380,44 euro

Geetbets -

De Vlaamse dierenasielen zitten overvol. Het is dan ook heel welkom dat Vlaams-Brabant 100.000 euro investeert in haar dierenasielen. 23 erkende dierenasielen en vogelopvangcentra krijgen een basissubsidie van 1.500 euro. Vzw Poezenpootjes Geetbets is één van deze asielen. Zij kregen een subsidie van ruim 2000 euro, geld dat broodnodig is. Het is de bedoeling dat asielen op een nog professionelere manier kunnen werken.

Elien Vanhaekendover

Vzw Poezenpootjes Geetbets is een erkend dierenasiel dat zich inzet om op een diervriendelijke manier het aantal zwerfkatten tot een minimum te beperken. Dit doen ze d.m.v. het steriliseren, chippen en ontwormen van de katten maar ook door hen ter adoptie aan te bieden. Daarnaast bieden ze ook hulp aan gedumpte en achtergelaten katten van de regio en aan katten die herplaatst moeten worden.

“Onze vzw krijgt één keer per jaar een budget van de gemeente, dit bedrag bedraagt 3.200 euro. Met dit geld kunnen we wilde katten steriel maken of we kunnen er gewonde of zieke katjes mee helpen. Verder komen we aan geld door de adopties maar daar komen we niet mee toe. Daarom organiseren we bijvoorbeeld een bingoavond of hebben we een drankstand op de kermis”, vertelt Nadia Najem. Nadia is voorzitster van de vzw. Samen met Erik Soors richtte ze de vzw op. “Dit is de eerste keer dat we zo een budget krijgen van de provincie, we zijn hier dus heel tevreden mee.”

Criteria

Vlaams-Brabant maakt 100.000 euro vrij voor de dierenasielen binnen de provincie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moeten de asielen wel aan enkele criteria voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld een erkenning hebben en dienen ze op voorhand een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst dient als indicatie zodat men weet hoeveel dieren er in het asiel zitten maar ook waarom en waarvoor ze het geld willen gebruiken. Op basis van het aantal dieren wordt het bedrag berekend. Vanzelfsprekend krijgen grotere asielen dus een groter bedrag dan de asielen met een kleiner aantal dieren.

De subsidie bedraagt minimum 1.500 euro. Bart Nevens, gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant, wil de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken. Dit speelt zowel in het voordeel van de dieren als van de medewerkers. De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken om kosten voor opvang en voeding, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten te financieren. “Met dit geld gaan we allerlei producten kopen zoals eten, kattenbakvulling en kuisproducten. Het geld gaat ook gebruikt worden om de dierenartskosten te betalen. Daarnaast zijn er ook vaak katten die extra zorg nodig hebben, denk aan operaties of röntgenfoto’s, ook voor deze gevallen is het geld zeer welkom”, aldus Nadia.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio