Het Laatste Nieuws en chef voetbal Stephan Keygnaert beslissen samenwerking te stoppen na aantijgingen Dejan Veljkovic

Het Laatste Nieuws en Stephan Keygnaert, chef voetbal, hebben maandag besloten dat het voor beide partijen beter is de samenwerking stop te zetten.

Vincent Van Genechten

In het kader van Operatie Propere Handen gaf Keygnaert aan de speurders toe dat hij cadeaus ontving van Dejan Veljkovic. Maar geen geld, zoals de spijtoptant zelf beweert in zijn boek.

“Journalistieke integriteit en geloofwaardigheid zijn voor Het Laatste Nieuws en alle redacties binnen News City het hoogste goed”, aldus Nicholas Lataire, journalistiek directeur News City. “Als toonaangevende en grootste nieuwsmedium hebben we een journalistieke voorbeeldfunctie en die rol willen we ten volle opnemen ten opzichte van onze vele lezers. De afgelopen dagen hebben de directie en de hoofdredactie de tijd genomen om grondig alle elementen te beoordelen. Daaruit blijkt dat we van mening verschillen over de toepassing van de deontologische, journalistieke code. Samen met Stephan zijn we dan tot het besluit gekomen dat het beter is dat onze wegen scheiden.”

Aangeboden door onze partners
Aangeboden door onze partners

Lees meer