©  DVH

N-VA wil “Vlaamse verkiezingen in Vlaamse handen”

Laat Vlaanderen zelf de Vlaamse verkiezingen organiseren. Dat die regionale verkiezingen nog steeds door de federale overheid georganiseerd worden, is volgens Vlaams parlementslid Nadia Sminate niet meer van deze tijd. “Het is vandaag niet langer houdbaar dat een ander niveau beslissingen kan nemen over de wijze waarop wij de Vlaamse verkiezingen organiseren. Dit reliek van een ver vervolgen tijd moet aangepast worden”, stelt Sminate die een aantal voorstellen heeft neergepend in een conceptnota.

Bron: BELGA

Dinsdag 7 december is het een symbolische dag voor het Vlaams Parlement. Exact 50 jaar, op 7 december 1971, geleden werd de Vlaamse Cultuurraad geïnstalleerd, de voorloper van het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement wilde die 50ste verjaardag woensdag graag wat luister geven met een academische zitting en een boekvoorstelling. Maar de vierde coronagolf heeft ook daar roet in het eten gegooid. Voorlopig komt er geen feestelijke zitting en de boeklancering zal verlopen zonder grote ‘pomp and circumstance’.   

Vlaams parlementslid Nadia Sminate wil de 50ste verjaardag wel aangrijpen om te pleiten voor “Vlaamse verkiezingen in Vlaamse handen”. Dat Vlaanderen nog niet zelf bevoegd is om de Vlaamse regionale verkiezingen te organiseren, kan voor haar niet langer door de beugel. Net als de organisatie van de federale en Europese verkiezingen, is de organisatie van de Vlaamse verkiezingen in federale handen. 

Als het van N-VA afhangt, moet daar verandering in komen. De partij wil de zaak aankaarten bij het federale niveau. “Indien de federale regering het vooropgestelde asymmetrische beleid uit haar regeerakkoord serieus neemt, moet ze wel ingaan op ons voorstel”, meent Sminate. De N-VA-politica verwijst naar de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen. Die worden namelijk al langer door Vlaanderen zelf georganiseerd. “Ik zie dus geen enkel argument om niet op ons voorstel in te gaan”, klinkt het. 

Volledig elektronisch

Sminate doet in haar conceptnota ook een aantal suggesties om te sleutelen aan de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen. De regels rond die verkiezingen zijn door de huidige regering al bijgestuurd,  denk aan de afschaffing van de opkomstplicht, maar Sminate wil graag nog een stap verder gaan. 

Zo pleit N-VA voor een volledig elektronische stembusgang tegen 2030. Daarnaast wil de partij de beperkingen op de aanwending van campagnemiddelen schrappen. Het is niet de bedoeling om te raken aan de limieten, maar de huidige regels zijn wat gedateerd. Zo mag men bijvoorbeeld wel een onlinecampagne voeren, maar zijn spots op de lokale radio of televisie niet toegelaten. Binnen de bestaande limieten moeten kandidaten vrij zijn om hun campagnemiddelen te besteden, is het voorstel van N-VA. 

De partij vraagt ook een “fijnmaziger bekendmaking van de kiesresultaten”. Nu worden de resultaten bijvoorbeeld niet per stembureau bekendgemaakt. Toch zou dat volgens N-VA voordelig kunnen zijn voor lokale besturen. “Wat als de opkomst toe- of afneemt in een bepaalde buurt, waar situeren de stemmen voor protestpartijen zich, wat zijn evoluties in de stemresultaten in een wijk waarin de stad/gemeente heeft geïnvesteerd...”

Meer over N-VA