© Mariafeesten 2021 Bree

© Mariafeesten 2021 Bree

thumbnail:
thumbnail:

Boeiende lezing over geschiedenis van het christendom en de Mariale devotie

Bree -

Dr. Jan Vaes, doordrongen van zijn kennis in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis, bracht een boeiende en leerrijke lezing die voor iedereen toegankelijk was.

Mariafeesten 2021 Bree

Een vlotte verteller die de aanwezigen met een eenvoudig en mooi verhaal door de geschiedenis van het christendom heeft geloodst. Het was een boeiende avond die heel wat wetenswaardigheden heeft bijgebracht. De aanwezigen kregen inzicht in het ontstaan en de evolutie van de Mariale devotie die verweven zit in die geschiedenis van het christendom. Aan de verwachtingen van alle aanwezigen werden ruimschoots voldaan. De devotie voor Maria heeft dan ook steeds een centrale plaats ingenomen in de geschiedenis van het christendom en in het hoopvolle hart van vele gelovigen.Een volgende lezing ‘Maria in meesterhanden: de moeder Gods in de kunstgeschiedenis’ vindt plaats op woensdag 15 december 2021 om 20 uur in het Cultuurhuis de Zeepziederij.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio